Domenii | Autori

Arhiva

Specificul tulburărilor lexico-grafice la deficientul mintal din învățământul special și deficientul mintal integrat, autor Ioana Manciu

Sfera persoanelor cu deficienţă mintală este foarte largă, continuarea domeniului depăşeşte cadrul teoretic, având profunde implicaţii practic-aplicative, în care educaţia, instrucţia, recuperarea şi integrarea, se constituie ca activităţi de intervenţie specială vizate să conducă la dezvoltarea de comportamente şi disponibilităţi necesare inserţiei sociale. Prin investigaţii şi studii aprofundate s-au elaborat metodologii [...]