Domenii | Autori

Arhiva

Specificul tulburărilor lexico-grafice la deficientul mintal din învățământul special și deficientul mintal integrat, autor Ioana Manciu


Sfera persoanelor cu deficienţă mintală este foarte largă, continuarea domeniului depăşeşte cadrul teoretic, având profunde implicaţii practic-aplicative, în care educaţia, instrucţia, recuperarea şi integrarea, se constituie ca activităţi de intervenţie specială vizate să conducă la dezvoltarea de comportamente şi disponibilităţi necesare inserţiei sociale. Prin investigaţii şi studii aprofundate s-au elaborat metodologii corectiv-recuperative, specifice fiecărei categorii de handicap si raportate la gravitatea acesteia, la forma de manifestare, la vârsta subiectului, la posibilităţile de compensare şi valorizare a structurilor persoanei.

Lecturați gratuit Specificul tulburărilor lexico-grafice la deficientul mintal din învățământul special și deficientul mintal integrat, autor Ioana Manciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5071-8

You must be logged in to post a comment.