Domenii | Autori

Arhiva

Metode de rezolvare a ecuaţiilor algebrice, autor Vasilica Traiana Ghiţă

Prezenta lucrare îşi propune o prezentare sistematizată a metodelor de rezolvare a ecuaţiilor algebrice.
Capitolul I este pregătitor, fiind prezentate noţiunile de bază necesare în celelalte capitole.
În capitolul II sunt prezentate metode elementare de găsire a formulelor de rezolvare prin radicali a ecuaţiilor algebrice de grad mai mic sau egal cu patru.
Capitolul III este [...]