Domenii | Autori

Arhiva

Dirijarea mijloacelor de antrenament în probele de sprint la juniori, autor Profesor Lucian Ogrăzeanu

În ceea ce priveşte activitatea sportivă în general şi problema antrenamentului în mod special, mai ales atunci când sportivii participă la întreceri sportive pe parcursul întregului an, selecţionarea celor mai eficace mijloace de pregătire şi aplicarea celor mai eficiente metode de antrenament capătă o importanţă deosebită. În această situaţie, un sprijin real ne aduce [...]

Contabilitate financiară. Monografii contabile, autor Roxana Cîrcotă

Monografia contabilă are ca obiect organizarea şi desfăşurarea contabilităţii într-o unitate economică. În acest sens se prezintă 12 exemple simplificate de monografii contabile, ce se bazează pe operaţiile curente ce pot apărea într-o lună la majoritatea societăţilor comeciale, indiferent de profilul de activitate al societăţii.

Monografiile sunt rezolvate, prezentându-se şi analiza contabilă pe scurt pentru evenimentele şi tranzacţiile prezentate în fiecare monografie contabilă.

Aceste monografii contabile rezolvate se adresează în special elevilor de liceu, ajutându-i în cunoaşterea şi înţelegerea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă şi contabilă.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Contabilitate financiară. Monografii contabile, autor Roxana Cîrcotă

ISBN 978-606-577-207-6

Sisteme-Multiexpert medicale, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu

Lucrarea de faţă se adresează în special medicilor care ar dori să participe la dezvoltarea unor aplicaţii de uz medical din domeniul inteligenţei artificiale în special prin furnizarea cunoştințelor medicale necesare.

Pot beneficia şi medicii implicaţi în conducerea unor secţii cu activităţi de cercetare în care sunt dezvoltate sau utilizate aplicaţii de inteligenţă artificială.

Cunoştinţele prezentate pot fi de folos şi medicilor din departamentele de informatică ale spitalelor (şi ale altor unităţi medicale mari), deoarece asemenea aplicaţii pot fi introduse cu bune rezultate în sistemele informatice de spital. Pot fi secţii care ar utiliza în mare măsură asemenea aplicaţii.

În viitorul apropiat pot fi şi medici care să lucreze în firme care asigură asistenţa tehnică pentru sisteme informatice ale cabinetelor medicale.

În domeniul învăţământului cunoştinţele prezentate ar putea fi de folos în special pentru formarea în domeniul informaticii medicale. Din ce în ce mai important va fi că unele aplicaţii cu comportament inteligent pot fi deja folosite în scop didactic, sau pentru dezvoltarea aplicaţiilor medicale de uz didactic.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Sisteme-Multiexpert medicale, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu

ISBN 978-606-577-205-2

Managementul calităţii în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Liliana Barbu

Managementul pedagogic este un sistem de concepte, metode, instrumente de orientare şi conducere, coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educaţiei, la nivelul performanţelor aşteptate.

Managementul pedagogic poate fi definit ca ştiinţa şi arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de societate, un ansamblu de principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (în ansamblu sau la nivelul elementelor componente), la standarde de calitate şi eficienţă cât mai înalte.

Conceptul de calitate este asociat cu un anumit nivel sau grad de excelenţă, valoare sau merit, deci cu valorile explicite şi implicite ale culturii unei comunităţi sau unei naţiuni.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Managementul calităţii în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Liliana Barbu

ISBN 978-606-577-206-9