Domenii | Autori

Arhiva

Valoarea basmului în literatura pentru copii, autor Prof. Nicolae Flory Violeta

Literatura pentru copii este parte integrantă a literaturii naţionale şi universale. Aceasta începe cu literatura populară, cu basmul şi poveştile, continuă cu legenda, snoava, apoi cu creaţiile lirice, cu povestiri şi romane cu tematică variată. Dar basmul ocupă un loc aparte, fiind revelaţia cea mai profundă a sentimentului popular. Nicăieri nu pot [...]

Îndrumător privind predarea literaturii pentru copii în învățământul preșcolar, autor Paula Silvia Radu

Literatura pentru copii aduce un aport preţios în formarea trăsăturilor pozitive de caracter la copii, pune copilul în contact cu medii sociale, sentimente omeneşti, satisface setea de cunoaştere şi contribuie intens la dezvoltarea multilaterală a personalităţii sale.

Lecturați gratuit Îndrumător privind predarea literaturii pentru copii în învățământul preșcolar, autor Paula Silvia [...]

Jocul – activitate fundamentală la vârsta preșcolară, autor Nicoleta Mușceleanu

Prezenta lucrare se înscrie în gama preocupărilor pentru perfecționarea stilului de muncă, pentru găsirea celor mai eficiente metode și procedee în obținerea performantelor în învățământul preprimar, oferind un model de conceptualizare [...]

Adecvarea metodelor participative la funcţionarea creativă a elevilor, autor Cristiana-Oana Ichim

Un profesor care pretinde că este eficient, nu poate să se bazeze în activitatea lui didactică, doar pe câteva strategii; dimpotrivă, el trebuie să valorifice [...]

Modalităţi de abordare şi stimulare a lecturii în orele de limba română din gimnaziu, autor Cristiana-Oana Ichim

A trecut vremea lecturii…? Într-o societate a secolului al XXI-lea, când totul este comercial şi superficial, lectura, care este, în formă esenţializată, artă, este singura care poate deschide ori crea canale de comunicare la un alt nivel decât cel scolastic, pentru că elevii au nevoie de lectură în haosul cotidian al vieţii lor [...]

Senzația de Viu, autor Dain Narcis

Senzația de Viu
Tolănit în existența mea, suspendată în neant
Simt o plăcere de-a lenevi în mine însumi
Superba senzație de viu e tot ce mai am
Balansul ființei mele stă între sens și renunțare
Am fost ispită și pradă tatuat pe trup de femeie
Ce pot să pun egal la anii mei pierduți
Poate coapsele ei din porțelanul fin, al [...]