Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de abordare şi stimulare a lecturii în orele de limba română din gimnaziu, autor Cristiana-Oana Ichim


A trecut vremea lecturii…? Într-o societate a secolului al XXI-lea, când totul este comercial şi superficial, lectura, care este, în formă esenţializată, artă, este singura care poate deschide ori crea canale de comunicare la un alt nivel decât cel scolastic, pentru că elevii au nevoie de lectură în haosul cotidian al vieţii lor împovărate, ce seamănă prea mult cu viaţa noastră. Astfel, lectura îşi primeşte locul cuvenit în inima copiilor încă de la clasele mici. Ne încumetăm, totuşi a ne aventura în câmpul lecturii, stimulaţi de convingerea că aceasta îşi va relua locul cuvenit şi că tema permite nu numai o abordare teoretică, dar şi una practică.

Lecturați gratuit Modalităţi de abordare şi stimulare a lecturii în orele de limba română din gimnaziu, autor Cristiana-Oana Ichim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4986-6

You must be logged in to post a comment.