Domenii | Autori

Arhiva

Funcţii polinomiale, autor George Giuvelic

Omul, după ce s-a molipsit de morbul cunoaşterii (…) va nesocoti întotdeauna lejeritatea lui „CREDE ŞI NU CERCETA”. Acum acest morb face parte din însăşi fiinţa umană. Ei bine, aceste funcţii polinomiale sunt singurele elemente ale matematicii care ne introduc în spaţiile cu mai multe dimensiuni, arătându-ne că ele există si că toate mărimile [...]

Portofoliul învăţătorului – clasa pregătitoare, autor Elena Vîlcu

Lucrarea “Portofoliul învăţătorului – clasa pregătitoare” este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu, dar şi în detaliu, asupra tuturor momentelor din perioada pregătitoare care se caracterizează prin cele mai profunde şi productive însuşiri psihice ale individualitătii copilului de 6 ani, cu o intensă receptivitate, sensibilitate [...]

Numere complexe în geometrie, autor Iacob Adriana Lăcrămioara

Lucrarea de faţă tratează utilizarea numerelor complexe în geometrie.

În primul capitol se prezintă definiţia numărului complex, prezentarea acestuia ca pereche de numere reale şi formarea corpului numerelor complexe.

În capitolul al doilea sunt prezentate: operaţii cu numere complexe, interpretarea geometrică a numerelor complexe, interpretarea geometrică a adunării şi scăderii numerelor complexe, interpretarea [...]

Copilul – centrul educaţiei şi dezvoltării, autor Oana Maria Hanganu

Fiecare copil este unic, în felul său. La vârsta de aur a copilăriei, preşcolaritatea, copilul este capabil de mari progrese în dezvoltarea fizică şi psihică ce permit adaptări foarte bune la situaţii cât mai diversificate şi asigură copilului o anumită eficienţă la noile activităţi de învăţare.

Fiind vârsta întrebărilor, [...]

Stimularea creativităţii prin compunerea de exerciţii şi probleme, autor Tatiana Gîrbea

În învăţământul primar procesul creativ se caracterizează prin spontaneitate şi intuiţie (I. Russel). Activităţile de compunere a exerciţiilor şi problemelor matematice oferă terenul cel mai fertil pentru cultivarea şi educarea creativităţii, fără a elimina utilizarea algoritmilor de calcul şi a raţionamentului.

De aceea, prin lucrarea de faţă, propun utilizarea unor strategiile de învăţare [...]