Domenii | Autori

Arhiva

Activități specifice dezvoltării auzului fonematic la copiii din grădinița speciala, autor Celmare Panoschi Călina Bianca

Metodele psihoterapeutice folosite în învățământul special vin în sprijinul procesului instructiv-educativ,înlesnind adaptarea școlară,în primul rând. Cu toată seriozitatea şi competența celor care se implică în acest proces, s-a constatat faptul că de multe ori acomodarea școlară se face cu dificultate. Tocmai de aceea se impune o terapie corectiv-recuperatorie logopedică şi psihologică precoce, complexă şi [...]

Aspecte teoretice privind dezvoltarea auzului fonematic la copiii preșcolari din învățământul special, autor Celmare Panoschi Călina Bianca

Auzul fonematic joacă un rol foarte important în pronunţia corectă a sunetelor şi implicit a cuvintelor şi propoziţiilor. Este de știut faptul ca la copiii cu deficienţă mintală procesul de recuperare a limbajului se realizează în timp îndelungat şi anevoios din cauza multiplelor dizabilități pe care le prezintă întreaga dezvoltare (motrică, afectivă, neurologică, cognitivă, [...]