Domenii | Autori

Arhiva

Folosirea jocului didactic pentru dezvoltarea creativității la elevii claselor primare și la învățământul preșcolar, autor Nada Moraru

Prezenta cercetare cuprinde două capitole teoretice, privind profilul psihopedagogic al copilului preșcolar/ școlar mic și rolul jocului didactic în dezvoltarea creativității, și un capitol practic bazat pe metoda interviului. Prin intermediul interviului s-a analizat aplicabilitatea conceptelor teoretice prezentate în primele două capitole și varietatea modalităților de aplicare a jocului didactic pentru a susține dezvoltarea [...]

Căile de creștere a motivației, autor Nada Moraru

S-a dovedit că în spatele companiilor de succes se află o echipă de angajați bine motivați. Dacă reușesc să înțeleagă pe deplin acest rol managerii pot obține mari succese în activitatea lor. Un bun manager trebuie să fie preocupat de motivarea și creșterea satisfacției angajaților pentru îmbunătățirea activității, astfel rezultând performanțe ridicate. [...]