Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii prin intermediul metodelor activ participative, autor Lina Cristina Călin

Lucrarea de faţă îşi propune să identifice şi să valorifice metode active eficiente de predare-învăţare-evaluare aplicate, cu preponderență, în cadrul activităţilor specifice domeniului experienţial ştiinţe, demonstrându-se că utilizarea permanentă a unor astfel de metode accelerează însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, contribuie la valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil, precum şi la [...]