Domenii | Autori

Arhiva

Experienţe de învăţare prin programele Erasmus, autori Pamfilia Dumitraşcu, Alina Ramona Vlad, Monica Ioana Iancu, Mariana Gaiu, Mihaela Ştiubianu, Doina Mormenche

Într-o societate informatică în continuă schimbare, reprezentând o permanentă provocare pentru utilizatorii de eră digitală care au așteptări din ce în ce mai înalte de a fi educaţi, învăţaţi și ghidaţi să prelucreze informaţiile din mediul online și să le transforme în cunoștinţe personale prelucrate care să devină experienţe inovative de reusită profesională, găsirea [...]

Modernizarea societății românești reflectată în manualele de istorie pentru gimnaziu dintre 1948-2008, autor Carmen Constantin

În lucrarea de față mi-am propus să scot în evidență anumite aspecte ale modernității, așa cum sunt ele reflectate în manualele editate în perioada 1948 – 2008. Un astfel de demers implică și luarea în discuție a evoluției ideologice din spațiul românesc pentru perioada respectivă. Istoria a fost folosită de prea multe ori drept [...]

Rolul metodelor de gândire critică în dezvoltarea competențelor sociale ale școlarilor, autor Miruna-Ana Cazacu

Pentru dezvoltarea gândirii critice sunt susținute orientările care facilitează schimbul productiv de idei, atitudini precum toleranța, ascultarea activă a altora și asumarea responsabilității pentru pozițiile individuale. Prin acestea, [...]

Aspecte ale sustenabilităţii în arta contemporană, autor Ruxandra Eugenia Socaciu

Preocuparea pentru sustenabilitate este de maximă actualitate în societate dar și în zona exprimării artistice. Simpla căutare pe internet a termenului de artă sustenabilă generează mii de rezultate, iar numărul referirilor este în continuă creștere. Este posibilă corelarea acestei ascensiuni/creșteri accelerate a interesului pentru sustenabilitate în artă, cu preocupările recente [...]

Apoziţa şi apozitiva. Relaţia de apozare, autor Ramona-Lavinia Pǎunei

Lucrarea de faţǎ face o scurtǎ trecere în revistǎ a pǎrerilor asupra apoziţiei de-a lungul timpului, încercând sǎ lǎmureascǎ problema ei şi a raportului apozitiv ca parte de propoziţie, şi de asemenea realizeazǎ o clasificare a apoziţiilor dupǎ diverse criterii, exemplificând.

Lecturați gratuit Apoziţa şi apozitiva. Relaţia de [...]

Auxiliar curricular de limba și literatura română – simulări Evaluare Națională, autor Liliana Stan

Lecturați gratuit Auxiliar curricular de limba și literatura română – simulări Evaluare Națională, autor Liliana Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4558-5

Aportul mitropolitului Dosoftei la cultura românească – lucrare științifică, autor Liliana Stan

S-a născut în jurul anul 1624, probabil la Suceava din părinţi moldoveni. S-a crezut de unii istorici că era de origine grec; alţii au presupus că era ucrainean; azi avem motive întemeiate a crede că era român macedonean. Părinţii şi familia lui poartă nume într-adevăr neobişnuite în celelalte ţinuturi româneşti. Tatăl se numea, după [...]

Adamclisi. Monografie, autor prof. Vasilica Vlad

Un loc în care istoria a lăsat urme care pot fi văzute şi astăzi este Adamclisi, nume cunoscut nu numai de locuitorii acestui colţ de ţară, ci de majoritatea românilor.
Am optat pentru această lucrare din dorinţa cunoaşterii mai aprofundate a comunei în care am ajuns deseori cu prilejul excursiilor organizate cu elevii mei.

Modalităţi de prevenire şi rezolvare a conflictelor în activitatea şcolarului mic. Studiu de caz, autor prof. Vasilica Vlad

Şcoala are un rol important de socializare a elevilor, de aceea, profesorii sunt direct responsabili de comportamentul elevilor. Ei îi pot învăţa pe elevi cum să managerizeze conflictele, îi pot ajuta, prin practică, să-şi îmbunătăţească comunicarea, abilitaţile de negociere şi mediere a conflictelor.

Lecturați gratuit Modalităţi de prevenire şi rezolvare [...]

Teste de matematică. Auxiliar pentru clasa I, autor Ionela Palade

Lecturați gratuit Teste de matematică. Auxiliar pentru clasa I, autor Ionela Palade

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4575-1

Teste de matematică. Auxiliar pentru clasa a II-a, autor Ionela Palade

Lecturați gratuit Teste de matematică. Auxiliar pentru clasa a II-a, autor Ionela Palade

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-008-4

Siguranța alimentelor – note de curs, autor Prof. Văidean Cristina Mihaela

Această lucrare se adresează, în special, elevilor care studiază acest modul în clasa a XI-a și cadrelor didactice care vor să cunoască în detaliu în ce constă Siguranța alimentelor.
Lucrarea conține informații scrise într-o manieră accesibilă și ușor de înțeles.

Lecturați gratuit Siguranța alimentelor – note de curs, autor [...]

Développer les compétences de production orale et écrite en FLE à l’aide des outils web, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Nous tenterons de répondre aux questions suivantes : Aujourd’hui, est-ce que le numérique est une innovation positive pour l’enseignement du FLE ? Comment enseigner le FLE à l’ère du numérique ? Beaucoup de collégiens et de lycéens ne se reconnaissent plus dans le système éducatif traditionnel. Leurs moyens de communication changent, leurs outils [...]