Domenii | Autori

Arhiva

Sunete şi zâmbete. Imagini şi jocuri didactice pentru terapia sigmatismului, autor Mezei Beáta

Toate lucrările de specialitate susţin că trebuie să se asigure o atmosferă plăcută şi securizantă pentru copii în cursul terapiei logopedice. Puţine lucrări amintesc, însă, faptul că acest lucru se poate realiza în mod credibil doar dacă şi logopedul se simte bine, lucrează cu plăcere şi se bucură de ceea ce face. Un astfel [...]

Corelaţia între densitatea motrică, densitatea pedagogică şi densitatea funcţională, în diferite tipuri de lecţie de educaţie fizică şi în diferite condiţii, la clasele a III-a şi a IV-a de la Școala gimnazială “Alexandru Colfescu” – Alexandria, autor Mihaela Angelica Bratu

Pornind de la necesitatea continuei îmbunătăţiri a educaţiei fizice, a lecţiei de educaţie fizică, prezenta lucrare doreşte să vină în sprijinul profesorilor în efortul lor de perfecţionare a metodicii.
Dincolo de unele diferenţe de denumire, multe idei converg în a recunoaşte că densitatea trebuie urmărită în mod egal şi constant pe parcursul tuturor verigilior, devenind [...]

Valorificarea metodelor didactice în predarea subiectului în ciclul primar, autor Ioan Cristea

Stilul de activitate didactică desemnează felul în care învățătorul organizează și conduce procesul de învățământ, presupunând anumite abilități, îndemânări sau priceperi din partea acestuia.
Ipoteza pe care mi-am propus să o verific în planul practic al realității școlare este dacă, prin abordarea unei mari varietăți de stiluri didactice, prin adaptarea muncii mele diferitelor circumstanțe, performanțele [...]

Predarea subiectului, ca parte de propoziție, în ciclul primar, autor Ioan Cristea

Procesul comunicării presupune în primul rând o serie de relaţii sintagmatice, acestea constituind obiectul de studiu al sintaxei. Tema pe care o voi dezvolta ar dori să ilustreze importanţa subiectului în cadrul predării sintaxei. Elevii sunt mai puţin familiarizaţi cu sintaxa frazei, adică tocmai cu partea cea mai dificilă a gramaticii, care reprezintă în [...]