Domenii | Autori

Arhiva

Optimizarea consilierii educaționale şi influenţa acesteia asupra diminuării fenomenului de devianţă şcolară, autor Marilena Chelariu

Controlarea comportamentelor deviante şi remedierea celor indiferente atrage creşterea ataşamentului elevului faţă de propria familie şi dorinţa de a frecventa şcoala. Copiii sunt la o vârstă vulnerabilă şi din punct de vedere emoţional foarte sensibili, fapt ce-i face să resimtă fiecare acţiune greşită îndreptată împotriva lor, mai ales de la familie. Pentru a-şi redobândi [...]