Domenii | Autori

Arhiva

Optimizarea consilierii educaționale şi influenţa acesteia asupra diminuării fenomenului de devianţă şcolară, autor Marilena Chelariu


Controlarea comportamentelor deviante şi remedierea celor indiferente atrage creşterea ataşamentului elevului faţă de propria familie şi dorinţa de a frecventa şcoala. Copiii sunt la o vârstă vulnerabilă şi din punct de vedere emoţional foarte sensibili, fapt ce-i face să resimtă fiecare acţiune greşită îndreptată împotriva lor, mai ales de la familie. Pentru a-şi redobândi echilibrul emoţional, aceşti copii au nevoie de dovezi concrete din partea familiei astfel încât să poată avea încredere în ea. Acest lucru se poate realiza prin participarea familiei la anumite terapii şi şedinţe de consiliere, cu scopul schimbării atitudinilor greşite şi dobândirii de aptitudini eficiente ale rezolvării conflictului.

Lecturați gratuit Optimizarea consilierii educaționale şi influenţa acesteia asupra diminuării fenomenului de devianţă şcolară, autor Marilena Chelariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5301-6

You must be logged in to post a comment.