Domenii | Autori

Arhiva

Noi și monumentele istorice. Ghid de bune practici, autor Mihail Spânu

Acest ghid se adresează nespecialiștilor în protecția patrimoniului monumental românesc, deținători și administratori de monumente istorice, instituții și persoane private, altor organizații și entități ale societății civile care, în diferite momente și cu diverse motivații, se află într-o relație importantă, de care depind integritatea și buna funcționare a unui monument istoric. Acceptarea [...]

Literația – primii pași, culegere pentru clasa pregătitoare și clasa I. Comunicare în limba română, autor Viorica Tudorache-Marin

Lecturați gratuit Literația – primii pași, culegere pentru clasa pregătitoare și clasa I. Comunicare în limba română, autor Viorica Tudorache-Marin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5316-0

Atelier de reparat probleme: metoda grafică. Ghid metodic, autor Viorica Tudorache-Marin

Metoda figurativă (grafică) ocupă un loc important în tipurile de probleme care se învață în învățământul primar, datorită diversității cazurilor acestei metode:
- sumă și diferență; – sumă și raport; – diferență și raport.

Lecturați gratuit Atelier de reparat probleme: metoda grafică. Ghid metodic, autor [...]

Evaluarea orizontului local reprezintă o componentă esențială a studiului geografiei și joacă un rol semnificativ în dezvoltarea cunoștințelor și competențelor elevilor. Astfel, cunoașterea caracteristicilor geografice, sociale și culturale ale localității supuse studiului oferă o perspectivă reală asupra comunității acestora și îi ajută să realizeze conexiunea dintre mediul înconjurător și viața de zi cu zi. [...]

Stimularea imaginației creatoare la preșcolari prin diverse tehnici de lucru în activitățile practice, autor Cornelia Magdalena Iordache

Lucrarea prezentă îşi propune să se axeze pe activitatea practică din grădiniţă, tratând conceptul de educaţie estetică la o vârstă timpurie şi prezentând o serie de procedee extrem de utile în activitatea didactică. Astfel , sunt consacrate capitole speciale referitoare la cunoaşterea materialelor ce pot fi utilizate în cadrul activităţilor practice, obiectivul central urmarit [...]

Dezvoltarea gândirii creative a elevilor în rezolvarea exercițiilor și problemelor de matematică, autor Maricela Moțoc

În lucrarea de față m-am ocupat de realizarea unei învățări care să aibă la bază gândirea creativă în cadrul lecțiilor de matematică, având în vedere considerentele menționate anterior. Am ținut cont și de faptul că formarea unor deprinderi de învățare creativă, învățarea prin efort propriu, prin descoperire, duce la formarea unor deprinderi temeinice și [...]

De la lume adunate. Culegere de ghicitori. Auxiliar didactic, autori Maricela Motoc, Cornelia Magdalena Iordache

Într-o lume în care copiii petrec din ce in ce mai puțin timp jucându-se împreună, ghicitorile s-ar crede că pierd teren. Dar nu este așa! Fă-i cunoștință celui mic cu lumea ghicitorilor și vei vedea că și el, și colegii săi de joc, vor fi captivați.

Lecturați gratuit De la [...]

Pagini web – creаreа unui site. Opționаl școlаr, autor Claudia-Dora Visterneanu

Studiul de fаţă se vreа o incursiune în tehnicile web, folosind un instrument tip opționаl școlаr prin intermediul căruiа s-аu reаlizаt аtât cunoаștereа de către elevi а noțiunilor cаre аu stаt și stаu lа bаzа creării site-urilor, cât și un аjutor dаt elevilor аflаți în clаsа terminаlă, cаre se pregătesc pentru susținereа exаmenului de [...]

Iubirea… o eternitate de şoapte / L’amour… une éternité en murmures, autor G&M

“Iubirea… este o șoaptă ascunsă în suflet, iar fiecare gând este o literă din povestea noastră eternă.” / “L’amour… est un murmure caché dans l’âme, et chaque pensée [...]

Comunicarea managerială şi impactul ei asupra creşterii performanţelor instituţiei de învăţământ, autor Cristina-Elena Necula

Comunicarea este un as în mâneca managerului, dacă ştie să-şi ordoneze gândurile şi să codifice în aşa fel mesajul încât receptorul să aibă capacitatea de a-l decoda şi înţelege. Doar aşa atenţia acestuia va fi captată. Angajaţii vor primi exact [...]

Factorii determinanţi ai succesului şcolar, autor Mihaela Teliceanu

Am considerat ca fiind deosebit de importantă cunoaşterea modalităţilor prin care factorii motivaţionali acţionează diferenţiat în funcţie de factorii culturali asupra performanţei şcolare, mai ales că în literatura de specialitate pe de o parte medierea culturală a factorilor motivaţionali nu a fost suficient studiată iar în plus, interesul pentru această problematică nu a vizat [...]

Ne jucăm și să vorbim corect învățăm!, autor Angela Moldovan

Materialul de față conține în deschidere exerciții logopedice generale,necesare la orice tip de intervenție de exersare a vorbirii corecte:exerciții de articulare, de respirație, de dezvoltare a auzului fonematic. În partea a doua sunt propuse frământari de limbă care sunt structurate după proiecte tematice cuprinse în curriculum preșcolar, ușurând munca educatoarei și susținând progresul copiilor [...]

Efectele memorandumului asupra maselor. Rolul maselor în schimbarea tacticii politice, autor Mirela-Adriana Costan

Perioada pe care o descriu în lucrare este una premergătoare unirii de la 1918. Au existat transformări în viaţa politică şi socială atât în Transilvania cât şi în regat. Evenimentele din România au influenţat cele petrecute în Transilvania. Acele evenimente au început să fie analizate şi de opinia publică europeană, care a sprijinit de [...]

Optimizarea consilierii educaționale şi influenţa acesteia asupra diminuării fenomenului de devianţă şcolară, autor Marilena Chelariu

Controlarea comportamentelor deviante şi remedierea celor indiferente atrage creşterea ataşamentului elevului faţă de propria familie şi dorinţa de a frecventa şcoala. Copiii sunt la o vârstă vulnerabilă şi din punct de vedere emoţional foarte sensibili, fapt ce-i face să resimtă fiecare acţiune greşită îndreptată împotriva lor, mai ales de la familie. Pentru a-şi redobândi [...]

Cuvinte … potrivite, autor Marilena Chelariu

Auxiliar didactic pentru clasele primare.

Lecturați gratuit Cuvinte … potrivite, autor Marilena Chelariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5300-9

Inspecțiile școlare și emoțiile lor, autor Oana Andreia Nacu

Problema care îi preocupă cel mai mult pe profesori în cadrul unei inspecții școlare este neliniștea provocată de simpla prezență a inspectorilor în sala de clasă, slaba interacțiune și participare a elevilor și emoțiile mari din timpul inspecției. În același timp, se evidențiază faptul că profesorii se comportă în timpul respectiv în mod deosebit, [...]

Peceţile istoriei. Numerele 7, 40, 70, 153 şi 666 în istoria lumii, autor Gheorghe Răducan

Despre această carte s-ar putea spune şi că este un studiu istoric şi că este o statistică a unui fenomen istoric. O statistică ce poate fi completată dat fiind dimensiunile obiectului cercetării care este istoria universală.
Ideea care se află la originea lucrării [...]