Domenii | Autori

Arhiva

Peceţile istoriei. Numerele 7, 40, 70, 153 şi 666 în istoria lumii, autor Gheorghe Răducan


Despre această carte s-ar putea spune şi că este un studiu istoric şi că este o statistică a unui fenomen istoric. O statistică ce poate fi completată dat fiind dimensiunile obiectului cercetării care este istoria universală.
Ideea care se află la originea lucrării acesteia a răsărit în mintea mea în urmă cu mulți ani. Citind pentru prima oară Sfânta Scriptură am fost mirat de faptul că, în asociaţie cu ritualul şi cu faptele măreţe ale lui Dumnezeu, apar, în mod repetat, anumite numere, cum ar fi 4 şi 7, sau intervale de timp cum ar fi 7, 40 şi 70 de zile sau ani.

Astfel, rîul care ieşea din Eden se împărţea în 4 braţe, în vedenia pe care a avut-o Ezechiel, când i s-a arătat slava Domnului, erau patru făpturi vii, în una din vedeniile lui Zaharia erau 4 coarne şi 4 făurari iar în alta 4 care ce ieşeau dintre munţi, Asiria a fost adusă de către Dumnezeu împotriva Israelului în anul al 4-lea al domniei regelui iudeu Ezechia şi al 7-lea al domniei regelui israelit Osea, Dumnezeu a făcut să cadă ploaia, în timpul Potopului, timp de 40 de zile şi 40 de nopţi, Moise a stat pe munte, când a primit Legea, timp de 40 de zile şi tot atâtea nopţi, evreii au fost hrăniţi de către Dumnezeu în pustie timp de 40 de ani, Înălţarea Domnului a avut loc la 40 de zile de la Înviere etc.

Lecturați gratuit Peceţile istoriei. Numerele 7, 40, 70, 153 şi 666 în istoria lumii, autor Gheorghe Răducan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5312-2

You must be logged in to post a comment.