Domenii | Autori

Arhiva

Valenţe formative ale activităţii de rezolvare şi compunere de probleme în direcţia cultivării creativităţii elevilor din clasele I – II, autor Muntean Adelia Maria

Pregătirea tehnică şi ştiinţifică a tinerei generaţii nu se poate face fără o viguroasă fundamentare matematică. În acest scop m-am hotărât să privesc cu mai mult interes această disciplină. În permanenţă am fost preocupată de găsirea acelor strategii de lucru care să-i determine pe elevi să participe activ şi conştient la lecţii, să-şi formeze o plăcere faţă de această disciplină, să-şi însuşească în mod conştient toate noţiunile matematice, să-şi dezvolte în permanenţă gândirea creatoare pentru a putea aplica în practică cele învăţate.

În urma experienţei la clasă, precum şi în urma informării pedagogice, am căutat să folosesc cât mai multe strategii activ participative ca: exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, algoritmizarea, munca independentă, activitatea diferenţiată, toate acestea ducând la o pregătire cât mai eficientă a elevului în domeniul matematicii.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Valenţe formative ale activităţii de rezolvare şi compunere de probleme în direcţia cultivării creativităţii elevilor din clasele I – II, autor Înv. Muntean Adelia Maria.

ISBN 978-606-577-114-7