Domenii | Autori

Arhiva

Conflictul la nivelul clasei de elevi-adolescenți, autor Diana Curticăpean

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze factorii care prezic conduita elevilor în grupul clasă de elevi, cu precădere latura comportamentală care vizează implicarea sau neimplicarea în conflicte. De asemenea își propune să abordeze toate aspectele legate de factorii implicaţi în apariţia, gestionarea sau rezolvarea conflictelor ce se pot ivi la nivelul elevilor adolescenţi [...]

Terminologia creștină de origine latină în limba română, autor Diana Curticăpean

În primele trei secole ale erei noastre, până spre anul 400, latina oferea o oarecare unitate și omogenitate și chiar dacă limba populară nu se mai vorbea ca cea cultă, nu este în nici un caz vorba despre o limbă deosebită. Această etapă corespunde aproximativ perioadei în care sistemul politic al Imperiului Roman era [...]