Domenii | Autori

Arhiva

Conflictul la nivelul clasei de elevi-adolescenți, autor Diana Curticăpean

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze factorii care prezic conduita elevilor în grupul clasă de elevi, cu precădere latura comportamentală care vizează implicarea sau neimplicarea în conflicte. De asemenea își propune să abordeze toate aspectele legate de factorii implicaţi în apariţia, gestionarea sau rezolvarea conflictelor ce se pot ivi la nivelul elevilor adolescenţi și să ofere profesorilor diriginți informații grupate, sistematizate care să-i ajute în prevenirea apariției situațiilor conflictuale, respectiv rezolvarea conflictelor.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Conflictul la nivelul clasei de elevi-adolescenți, autor Diana Curticăpean.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-946-9

You must be logged in to post a comment.