Domenii | Autori

Arhiva

Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico – plastice, autor Monica Herczeg

Se ştie că prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar şi delicateţea comportamentală. Sensibilitatea artistică se construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei, în funcţie de măiestria educativă a adultului şi de caracteristicile mediului în care se formează.
Deşi determinată genetic, ea se modelează prin educaţie, pentru că, aşa cum precizează I. Neacşu (1978), „personalitatea copilului este rezultanta acţiunii conjugate a factorilor ereditari, de mediu şi de educaţie, iar ea nu se poate configura adecvat prin considerarea şi acţiunea lor paralelă.”
Activităţile artistico-plastice, prin specificul lor, oferă nenumărate posibilităţi de stimulare a creativităţii. Îngemănarea cu celelalte domenii ale artei, muzica şi literatura, asigură posibilitatea transferului de stimuli şi de cunoştinţe, de capacităţi, priceperi şi deprinderi dintr-un domeniu în altul.
Lucrarea aceasta doreşte să se constituie într-o expunere a teoriilor apărute de-a lungul timpului cu privire la creativitate în general şi creativitatea elevilor în special, cât şi o expunere a activităţilor mele la clasă care au avut în vedere cele exprimate mai sus.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico – plastice, autor Monica Herczeg.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-981-0

You must be logged in to post a comment.