Domenii | Autori

Arhiva

The Great Gallery Arts. Comenius Multilateral Project –“Art and Science: The Best Ambassadors of the National Values within Europe”

This paperwork has been made with the contribution of the students and teachers from the 9 schools involved in the multilateral Comenius project “ART AND SCI ENCE- The Best Ambassadors of the National Values within Europe” national ID: 12-PM-14-DJ-RO, LLP No: 2012-1-RO1-COM06-22154 1.
1. “Tudor Arghezi” High School, CRAIOVA, ROMANIA –project coordinator
2. “Elias [...]

Modalităţi de abordare a evaluării la limba şi literatura română în ciclul primar, autor Codruţa Maria Moldovan

Lucrarea de faţă s-a născut din două motive: dorinţa de a cerceta cu mare atenţie evaluarea, ca o componentă de bază a procesului instructiv – educativ şi dorinţa de a-i face pe elevi să desluşească cu plăcere şi drag tainele limbii române.

Am constat, pe parcursul anilor de la catedră, că eforturile de perfecţionare [...]

Călător în Zarandul de munte, autor Petric Călin Dorin

Accepţiunea dată în contextul dat Zarandului de munte se referă la comunele Buceş şi Blăjeni de astăzi. Este vorba despre două unităţi administrativ-teritoriale situate în extremitatea nordică a judeţului Hunedoara, pe cursul superior al Crişului Alb. Din punct de vedere geografic şi istoric, aceste plaiuri [...]

Eficientizarea activităţii de predare-învăţare a noţiunilor geografice prin utilizarea metodelor activ-participative la elevii claselor a IV-a, autor Daniela Ușurelu

Prin studiul geografiei, şcolarul mic trebuie îndrumat spre fenomenele geografice care îi sunt accesibile şi care să-l intereseze. Interesul şi capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului geografic în care trăiesc sunt legate şi de educarea gustului pentru frumosul din natură. Pe măsură ce copilul învaţă “să vadă” natura, va înţelege armonia formelor şi [...]