Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de abordare a evaluării la limba şi literatura română în ciclul primar, autor Codruţa Maria Moldovan

Lucrarea de faţă s-a născut din două motive: dorinţa de a cerceta cu mare atenţie evaluarea, ca o componentă de bază a procesului instructiv – educativ şi dorinţa de a-i face pe elevi să desluşească cu plăcere şi drag tainele limbii române.

Am constat, pe parcursul anilor de la catedră, că eforturile de perfecţionare a activităţii nu ne duc la rezultatele dorite dacă domeniul evaluării rămâne în afara acestor eforturi. Ca urmare, alături de proiectare şi de metodologie didactică, preocupările mele s-au axat pe căutarea şi aplicarea la clasă a unor metode şi procedee de evaluare prezentate în diverse publicaţii, pe observarea sistematică a efectelor unor astfel de procedee asupra rezultatelor şcolare, pe conceperea şi punerea în aplicare a unor variante proprii. Relevant pentru preocupările descrise mai sus este experimentul pedagogic desfăşurat în anul şcolar 2008-2009, care a pornit de la ipoteza că dacă în activitatea pe care o desfăşor la clasa de elevi voi aplica atât metode tradiţionale, cât şi metode complementare / alternative de evaluare, atunci va creşte eficienţa activităţii de receptare a textului literar, ceea ce duce la posibilitatea trezirii la elevi a interesului pentru lectură, a pasiunii pentru a înţelege ceea ce este dincolo de cuvinte, schimbându-le conduita de învăţare şi formându-le valori şi atitudini pozitive.

Descărcaţi gratuit Modalităţi de abordare a evaluării la limba şi literatura română în ciclul primar, autor Codruţa Maria Moldovan.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-394-8

You must be logged in to post a comment.