Domenii | Autori

Arhiva

Călător în Zarandul de munte, autor Petric Călin Dorin

Accepţiunea dată în contextul dat Zarandului de munte se referă la comunele Buceş şi Blăjeni de astăzi. Este vorba despre două unităţi administrativ-teritoriale situate în extremitatea nordică a judeţului Hunedoara, pe cursul superior al Crişului Alb. Din punct de vedere geografic şi istoric, aceste plaiuri sunt unele de hotar, fiind situate între Ţara Zarandului şi Ţara Moţilor, după cum timpul istoric şi-a orientat cursul au contribuit şi în acelaşi timp au “împrumutat” din tezaurul istoric al celor două ţări. În cele ce urmează, vom prezenta printr-un demers ambiţios interdisciplinar, de tip reportaj, aspectele definitorii ale geografiei, istoriei, etnografiei şi folclorului specifice comunei Buceş.

Din vremuri străvechi îşi duce existenţa, în Zarandul de munte, un neam de oameni dârji, care de când se ştiu au trăit în permanentă luptă şi jertfă pe două fronturi. Pe de o parte s-au răsculat ori de câte ori stăpânirea străină i-a împiedicat să trăiască după firea lor, irosind multă energie în apărarea legii strămoşeşti, iar pe de altă parte, mânaţi de instinctuala poruncă a vieţii, s-au văzut nevoiţi a se măsura necontenit cu muntele, după cum destinul le-a hărăzit a le fi – aliat sau adversar. Metaforic vorbind, comuna Buceş este străjerul de la poarta de est a Ţării Zarandului. Este locul ce-ţi dă bineţe, ridicându-şi în faţa ta cuşma de piatră a Vâlcanului, când apuci să cobori din Ţara Moţilor spre tăietura văii Crişului Alb, râul aurului…

Descărcaţi gratuit Călător în Zarandul de munte, autor Petric Călin Dorin.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-393-1

You must be logged in to post a comment.