Domenii | Autori

Arhiva

Formarea elevilor ca buni cititori – strategii de lectură, autor Elena Ghiță

Accentul pus pe dezvoltarea competenţei de lectură se explică prin complexitatea acestui proces care presupune observare, precizie, nuanţare, elaborare, identificare şi construire, confirmare şi infirmare de sens, reflecţii şi imaginaţie. Trebuie remarcat [...]

Formarea competenței de comprehensiune și de interpretare a romanelor lui Liviu Rebreanu, autor Elena Ghiță

Prin prezenta lucrare am adaptat teoria la realitatea concretă pe care mi-a oferit-o cadrul instituțional unde mi-am desfășurat activitatea; ea oferă o perspectivă personală asupra strategiilor didactice interactive ce pot fi aplicate la clasele de liceu în momentul analizării și interpretării romanelor lui L. Rebreanu; am avut în vedere patru romane rebreniene: „Ion”, „Pădurea [...]