Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind importanța predării elementelor din gimnastica acrobatică în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport la ciclul gimnazial, autor Daniela Stan

Educaţia fizică, la nivelul învăţământului gimnazial, are de îndeplinit competențe generale și specifice precise, în strictă concordanţă cu modelele intermediare ce caracterizează fiecare an de studiu, iar realizarea acestor competențe se face după o metodologie specifică, impusă, în primul rând, de particularităţile elevilor cuprinşi în acest ciclu. Aspecte foarte importante ale acestei metodologii sunt [...]

Studiu privind importanţa predării elementelor acrobatice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică la ciclul primar, autor Daniela Stan

Astăzi gimnastica este considerată ca bază a exerciţiilor cu caracter educativ şi sportiv. Ea formează acea parte a educaţiei fizice care foloseşte exerciţiile naturale şi cele concepute de mintea omului, alese şi întocmite în mod ştiinţific (adică ţinând seama de consideraţii de ordin igienic, anatomic, fiziologic şi biomecanic) pentru a asigura omului o educaţie [...]