Domenii | Autori

Arhiva

Implementarea şi dezvoltarea managementului strategic în unitatea/instituţia de învăţământ, autor Daniela Georgeta Popescu

Lucrarea de faţă abordează sistematic managementul strategic, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin realizarea unui proiect strategic de dezvoltare instituţională a unităţii şcolare în care-mi desfăsor activitatea, această activitate practică presupunând şi o analiză a culturii organizaţionale realizată cu ajutorul interviului şi a metodei observaţiei directe. Înainte de elaborarea întrebărilor, [...]