Domenii | Autori

Arhiva

Implementarea şi dezvoltarea managementului strategic în unitatea/instituţia de învăţământ, autor Daniela Georgeta Popescu


Lucrarea de faţă abordează sistematic managementul strategic, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin realizarea unui proiect strategic de dezvoltare instituţională a unităţii şcolare în care-mi desfăsor activitatea, această activitate practică presupunând şi o analiză a culturii organizaţionale realizată cu ajutorul interviului şi a metodei observaţiei directe. Înainte de elaborarea întrebărilor, am lecturat ceea ce s-a scris despre temă, m-am familiarizat cu practicile ce urmau a fi analizate, după care am elaborat progresiv problematica despre care urma să intervievez persoanele vizate (elevi, profesori, manageri, reprezentanţi ai comunităţii locale).

Lecturați gratuit Implementarea şi dezvoltarea managementului strategic în unitatea/instituţia de învăţământ, autor Daniela Georgeta Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5192-0

You must be logged in to post a comment.