Domenii | Autori

Arhiva

Studiu de cercetare metodică privind valorificarea potentialului turistic al orasului Bacau raportat la persoanele cu dizabilitati, autor Alina-Mihaela Moga

Lucrarea de față se dorește a fi o abordare nouă a preocupărilor legate de persoanele cu nevoi speciale, din perspectiva accesibilității la potențialul turistic al municipiului Bacău. Studiul de față este o diagnoză a situației privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la turismul din municipiul Bacău și identificarea celor mai eficiente și realiste [...]

Perspectiva dezvoltării şi promovării turismului ȋn municipiul Bacău ȋn raport cu persoanele cu dizabilități, autor Alina-Mihaela Moga

Lucrarea își propune să fie un instrument al învățării pentru elevii din clasele gimnaziale și liceale și un suport de prezentare a conținutului științific util actului didactic de predare-învățare-evaluare a geografiei în școală, raportat la obiectivele educaționale și particularitățile de vârstă, în funcție de curriculum școlar. Poate fi considerat o sursă complementară de prezentare [...]