Domenii | Autori

Arhiva

Rolul jocului în asigurarea continuităţii între activitatea din grădiniţă şi cea şcolară – autor Păuna Adriana-Camelia

În această lucrare încerc să împărtăşesc rezultatele bune obţinute prin folosirea jocurilor didactice cu rol în pregătirea trecerii la activitatea de tip şcolar. In acest scop voi realiza o grupare a jocurilor didactice cele mai potrivite, folosind metodele si modalităţile de desfăşurare riguros ştiinţifice, mijloacele de învăţământ cele mai potrivite prin care să se realizeze procesul de formare a deprinderilor intelectuale necesare desfăşurării cu succes a activităţilor viitoare.

Pornind de la această ipoteză, mi-am propus să prezint câteva jocuri didactice folosite la dezvoltarea limbajului si a comunicării orale, cunoaşterea naturii si activităţile cu conţinut matematic prin intermediul cărora am urmărit să realizez sarcinile instructiv-educare privind trecerea preşcolarului la regimul şcolar.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Rolul jocului în asigurarea continuităţii între activitatea din grădiniţă şi cea şcolară – autor Păuna Adriana-Camelia

ISBN 978-606-8129-42-6