Domenii | Autori

Arhiva

Testul de evaluare didactică – reguli de proiectare corectă, autor Mihaela Iacob

Prezenta lucrare constituie un important punct de sprijin pentru cadrele didactice de specialitate în realizarea cu succes a procesului de evaluare a performanțelor elevilor.
Lucrarea se concentrează în principal asupra unor aspecte care vizează proiectarea diferitelor tipuri de itemi, cuprinzând și un test model însoţit de baremul de corectare și notare.