Domenii | Autori

Arhiva

Moartea, somnul și visul din perspectivă biblică, autor Alexandru Prundeanu

Noi, creştinii evanghelici de toate confesiunile, ne întemeiem pe ce spune Biblia despre rai şi iad. Legat de acestea, există multe păreri diferite, dar nu toate au susţinere biblică. Unii cred, de pildă, că între moarte şi înviere, omul este inconştient sau anihilat. [...]

Ce ne spune Biblia despre duh, suflet și trup, ed. a II-a, autor Alexandru Prundeanu

Lucrarea de faţă nu este o carte tehnică, precum cea a unui automobil, sau cea a unui aspirator de praf, proaspăt achiziţionat. Nu este nici o carte de teologie seacă, o colecţie de doctrine extrase din versete biblice, sau o concordanţă biblică. Ea este, înainte de toate, o [...]

Ce ne spune Biblia despre duh, suflet și trup, autor Alexandru Prundeanu

Lucrarea de faţă nu este o carte tehnică, precum cea a unui automobil, sau cea a unui aspirator de praf, proaspăt achiziţionat. Nu este nici o carte de teologie seacă, o colecţie de doctrine extrase din versete biblice, sau o concordanţă biblică. Ea este, înainte de toate, o [...]

Urcuș spre Înviere, coordonator: Oana-Gabriela Timaru

Sărbătoarea Învierii Domnului nu este numai un fapt istoric al Învierii Sale, ci și „vedere duhovnicească” a Învierii tuturor oamenilor, din toate timpurile. Învierea Persoanei supreme ne-a trecut din spațiul acesta limitat și efemer, supus slăbiciunilor, într-un „orizont eternizat”, înveșnicit de prezența atotiubitoare a Luminii Dumnezeiești. [...]

Studiu/cercetare. Curriculum pentru ora de religie: Analiza de conținut a programei și manualelor de religie din perspectiva promovării valorilor moral-religioase, autor Daniela Maria Breazu

Pedagogia orei de religie are ca scop privirea copilului către componenta numită ,,suflet” și orientarea vieții către Dumnezeu Care înseamnă iubire, adevăr, iertare, bunătate, milă, iar consilierea conduce omul către acea stare de bine și echilibru. Așadar, scopul comun ar fi binele omului, privit ca trinitate minte-trup-suflet.
Voi încerca să fac de altfel și o [...]

Răul la Augustin, autor Nicușor Garcea

Întinderea minții pe firul timpului întâmpină multe răsuciri prin faptul că mișcarea nu s-a desfășurat fără provocări și comparații. Tocmai de aceea şi perioadele s-au decantat și s-au separat în sfârșituri și începuturi, în epuizări și descoperiri.
De multe ori, granița dintre sfârșit și început surprinde o nuanță a negației, un înveliș [...]

Educația religioasă – dimensiune specială a educației generale, autor Nicolae Ponyori

Într-o epocă în care descentrarea valorică persistă şi se adânceşte, regândirea componentelor educaţiei şi a ponderii acestora este mai mult decât necesară. Pledoaria pe care o fac pentru realizarea educaţiei religioase pleacă de la credinţa că educaţia este o operă de spiritualizare care nu atinge plenitudinea dacă lasă pe dinafară una [...]

Spiritualitatea în epoca modernă și contemporană, autor Nicolae Ponyori

De multe ori s-a pus des întrebarea dacă spiritualitatea New Age constituie sau nu o nouă religie. Este evident că, atât cât pentru creştini cât şi pentru cei implicaţi în mişcare, problema unei “religii New Age” nu se poate pune în termeni de specialitate. Pentru new age-işti, împotrivirea faţă de tradiţia [...]

Viaţa, un dar de la Dumnezeu, autor Manole Cșunea

Cu cât analizăm mai mult mecanismele vieții, cu atât mai complicate le descoperim, și cu atât mai mult descoperim că viața NU putea să apară de la sine. Nu este nevoie numai de o sursă de informație, dar și de “mașinăriile” complexe ale chimiei vieții, chiar de la început! De asemenea acum știm că [...]

Apocalipsa, autor Emanoil Neacșu

Apocalipsa este cea mai misterioasă scriere din Sfânta Scriptură, fiind o carte greu de înţeles, în care este prezentată lupta Bisericii în lume cu duhurile rele şi biruinţa ei prin Hristos. Din Apocalipsa nu se citeşte niciodată în timpul sfintelor slujbe.
Ce este o profeţie? Profeţia înseamnă, etimologic, “a spune dinainte”, însă sensul termenului nu [...]

Dimensiunea sacră a creației în religiile monoteiste, autor Prof. Nicolae Ponyori

Lucrarea de faţă are ca motivaţie şi scop nu numai descoperirea dogmelor, elementelor, principiilor şi teoriilor comune celor mai importante religii monoteiste ale lumii cu privire la creaţie şi anume: creştinismul, iudaismul şi islamul, ci şi pericolele actuale care vizează darul dat fiecărei generaţii, de Divinitate. Pentru ca lucrarea să îşi atingă scopul [...]

Ierurgii în legătură cu viața omului, autor Pr. Marian Dobrescu

Fiecare dintre cele trei chemări ale preotului (ca urmaș al Sfinților Apostoli) sunt importante în egală măsură, preotul fiind totodată predicator (vestitor) al Împărăției veșnice (exercitând autoritatea de învățător), duhovnic (îndrumând, în această calitate, pe credincioși) și liturghisitor (săvârșitor al celor sfinte și, implicit , sfințitor – trebuie să nu scăpăm din vedere faptul [...]

Sfânta Taină a Euharistiei – Taina unității Bisericii și hrană pentru viața veșnică, autor Pr. Marian Dobrescu

Abordarea acestei teme este una care ne va permite, pe de o parte, să revedem statutul Euharistiei în viața Bisericii și a membrilor ei, iar pe de altă parte, să analizăm cauzele mai profunde ale atitudinii generalizate cu privire la frecvența împărtășirii; de asemenea, considerăm că studiul acesta ne va ajuta să identificăm posibile [...]

Spovedania omului contemporan, autor Preot David Marian

Există două feluri de terapeuţi, ne spune arhimandritul Hirotheos Vlachos. Din prima categorie fac parte acei duhovnici care spovedesc, dar în acelaşi timp cunosc şi metoda de terapie ortodoxă, ştiind să-l vindece pe om, ştiu să-i lumineze mintea conducându-l spre îndumnezeire.
Din a doua categorie fac parte preoţii care săvârsesc Taina Spovedaniei într-o admosferă juridică, [...]

Credinţa şi faptele bune, după Epistolele Sfântului Apostol Pavel, reflectate în predarea religiei, autor Luminița Morar

Lucrarea se desfăşoară pe parcursul a 110 pagini, conţinutul fiind structurat pe un plan sistematic şi logic: Introducere – în care autoarea motivează alegerea acestei teme; Cap. I: Mărturisirea sau lucrarea credinței (remarcăm, în special: credinţa, ca virtute teologică; îndreptarea/mântuirea prin credinţă;); Cap. II: Faptele bune – credința lucrătoare prin iubire(cu accent pe trei [...]

Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob, autor Elena Nedelcu

Modelul suprem de îndreptare a creştinului este Domnul nostru Iisus Hristos. Vorbind despre condiţiile îndreptării care sunt harul, credinţa şi faptele bune, se subliniază în mod esenţial integrarea fiinţială în starea de îndreptare prin Sfintele Taine. Darurile din Împărăţia Treimii iubitoare pentru credinciosul îndreptat sunt copleşitoare: înfierea divină, starea de mărire, dreptate şi sfinţenie, [...]

Crearea omului şi starea lui paradisiacă, autor Preot David Marian

Axată pe o bibliografie exhaustivă şi de mare calitate, lucrarea de faţă se prezintă ca o valoroasă contribuţie adusă clarificării problematicii abordate. Puterea de analiză a autorului imprimă lucrării o notă de eleganţă şi de înaltă ţinută intelectuală, scoţând în evidemţă viziunea largă şi curată asupra antropologiei creştine. Autorul stăpâneşte doctrina Bisericii Ortodoxe materializându-o [...]

Omilii pentru tineri, autor Dan Brânzan

Când a trebuit să îl creeze pe om, Cuvintele divine aveau putere să-l facă pe stăpânul lumii prin viu grai, dar Dumnezeu a lucrat altfel decât până atunci. L-a modelat din ţărână şi apoi a suflat, ca şi când ar fi vorbit. A fost meşteşugit din lut într-o formă omenească şi apoi Dumnezeu [...]

Învăţătura despre Sfinţenia Bisericii, autor Prof. Nicolae Ponyori

În actualul context istoric în care poporul român îşi duce existenţa – România ca ţară membră a Uniunii Europene, fenomenul globalizării, criza resurselor naturale – mult mai importantă îmi pare problema aplicării definiţiei pauline în viaţa de zi cu zi a clerului şi credincioşilor creştini-ortodocşi români. Evenimentele din decembrie 1989 care au provocat căderea [...]

Culegere de lucrări ştiinţifice în domeniul teologiei ortodoxe, autor Prof. Nicolae Ponyori

Omul nu poate fi niciodată singur şi nici autosuficient; nici umanitatea, nici lumea nu se epuizează prin el. Prin creaţie, definirea şi devenirea lui sunt determinate de relaţiile cu Dumnezeu, cu semenii şi cosmosul; numai pe aceste coordonate îşi poate afirma libertatea şi realiza desăvârşirea. Dacă scolastica, dintr-o temere faţă de panteism, a renunţat [...]

Evanghelia unificată

Text obţinut prin îmbinarea armonică a versiunilor canonice ale Evangheliei, după Matei, Marcu, Luca şi Ioan.

Compilarea textelor s-a făcut prin osteneala lui Nicolae Kreis

Descarcă ediţia online – gratuită – a Evangheliei unificate

ISBN 978-606-577-246-5

Un rezumat al cunoaşterii, autor Tudor Cristea

Cartea de faţă nu pretinde să aducă noutăţi în cunoaştere; este doar un conspect despre sensul existenţei umane. Pentru că în special religia defineşte pentru noi un sens al existenţei, cartea are un caracter religios. Pentru că trăim un ev al progresului ştiinţific, am încercat să pun de acord ştiinţa cu religia. Sfinţii spun că în viaţă nu trebuie să citeşti multe cărţi, ci doar câteva şi să te ţii de învăţătura lor. Beletristică şi literatură SF citim cu toţii; lucrări de filozofie şi de religie doar câţiva. După ce am venit la credinţă am căutat mai cu de-amănuntul calea către mântuire citind:
-Biblia
-Istoria culturii şi civilizaţiei – de Ovidiu Drîmba
-Istoria credinţelor şi ideilor religioase – de Mircea Eliade
-Istoria religiilor – de Pr. Conf. Dr. Alexandru Stan şi Prof. Dr. Remus Rus
-Biblia este totuşi adevărată – de Petru Popovici
-Viaţa de după viaţă – de Dr. Raymond A. Moody
-Călăuza spre cunoaşterea şi apărarea credinţei ortodoxe – de Arhim. Ilie Cleopa
-Sectologie – de P. I. David
-Manualul Martorilor lui Yehova
-Manualul credinţei Islamice
-Stareţii despre vremurile din urmă
-Enciclopedia Encarta, articole de pe Internet şi altele.

În decursul anilor am alcătuit un rezumat presărat cu comentarii personale, care poate folosi şi altora; vă rog să nu mi-o luaţi în nume de rău!

Mai 2010
Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Un rezumat al cunoaşterii, autor Tudor Cristea.

ISBN 978-606-577-071-3

Islamul din perspectivă doctrinară literară şi creştină – autor Liliana Dumitru

Fiecare dintre capitolele lucrării de faţă prezintă comparativ, din perspectivă teologică, credinţa islamică în comparaţie cu cea creştin- ortodoxă.

Lucrarea poate fi considerată un material util, o primă apropiere în cunoaşterea din perspectivă istorică dar şi literară a textului, pentru creştinii interesaţi de cunoaşterea Coranului dar şi a aspectelor de viaţă specifice musulmanilor.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Islamul din perspectivă doctrinară literară şi creştină – autor Liliana Dumitru

ISBN 978-606-8129-21-1

Daniel Voinea – Omul în învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa

Lucrarea “Omul în învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa”, publicată pe suport DVD, poate fi descărcată acum şi de aici.

Lucrarea se adresează iubitorilor de teologie ortodoxă, apropiind cititorul de gândurile înalte şi inima caldă a Sfântului Grigorie.

ISBN 978-973-0-06297-7