Domenii | Autori

Arhiva

Învăţătura despre Sfinţenia Bisericii, autor Prof. Nicolae Ponyori

În actualul context istoric în care poporul român îşi duce existenţa – România ca ţară membră a Uniunii Europene, fenomenul globalizării, criza resurselor naturale – mult mai importantă îmi pare problema aplicării definiţiei pauline în viaţa de zi cu zi a clerului şi credincioşilor creştini-ortodocşi români. Evenimentele din decembrie 1989 care au provocat căderea dictaturii comuniste, dezbaterile intense din anii ’90 legate de rolul şi locul Bisericii în viaţa societăţii româneşti, redescoperirea de către tineri a valorilor creştine ortodoxe păreau să reprezinte premizele unei relansări a activităţii Bisericii Ortodoxe Române şi mai ales ale unei reîncreştinări a poporului român grav pervertit de ateismul totalitarismului comunist.
Am ales să tratez in această lucrare tema cu titlul “Învăţătura despre sfinţenia Bisericii” deoarece Biserica constituie viata noastră in Hristos Domnul nostru, prin Duhul Sfânt care sălăşluieşte in Biserică, conducându-o spre tot Adevărul – Care este Hristos, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel(I Timotei 3, 15). Biserica face prezentă pe pământ „Împărăţia lui Dumnezeu”, prin Hristos care sălăşluieşte in ea, după cum spune una dintre rugăciunile Bisericii: „în Biserica Slavei Tale stând, in cer ni se pare a fi împreună cu Născătoarea de Dumnezeu”.

Descărcaţi gratuit Învăţătura despre Sfinţenia Bisericii, autor Prof. Nicolae Ponyori.

ISBN 978-606-577-901-3

You must be logged in to post a comment.