Domenii | Autori

Arhiva

Predarea integrată a istoriei la clasa a IV-a, autor profesor Violeta Mihăeş

Începând cu anul şcolar 2006-2007, la clasa a IV-a se studiază disciplina de învăţământ – Istorie pe baza unei noi programe, construită pe fundamentul învăţării integrate.
Curriculum – ul integrat este un model mai dificil de implementat, care presupune competenţe solide din partea cadrelor didactice, restructurarea orarelor şcolare şi angajarea de resurse la nivel naţional.
În acest sens, lucrarea de faţă se doreşte a fi un ghid teoretico – practic care oferă un traseu adecvat în procesul de predare – învăţare, dar care permite, în acelaşi timp, contextualizarea acestuia şi adaptarea sa la experienţa didactică a fiecărui învăţător.
Primul capitol al lucrării prezintă reperele conceptuale care stabilesc locul şi rolul disciplinei Istorie în şcoală, importanţa sa la construirea culturii generale.
Următoarele capitole oferă elementele specifice didacticii disciplinei, subsumate unei prezentări operaţionalizate privind predarea – învăţarea Istoriei integrate. În acest sens, lucrarea cuprinde un exemplu de planificare calendaristică, proiectarea unităţilor de învăţare, exemplu de programă de opţional, aplicaţii practice pentru toate metodele activ – participative prezentate, ş.a. Exemplele propuse constituie variante posibile asupra cărora învăţătorul poate interveni prin adaptare, înlocuire, omitere sau adăugare.
În finalul lucrării prezentăm Monografia localităţii Ploscuţeni, rod al muncii de cercetare a autorului, un punct de plecare pentru proiectele viitoare, în încercarea temerară de a-i restitui comunităţii unde trăieşte şi activează identitatea şi demnitatea istorică.

Descărcaţi gratuit Predarea integrată a istoriei la clasa a IV-a, autor profesor Violeta Mihăeş

ISBN 978-606-577-902-0

You must be logged in to post a comment.