Domenii | Autori

Arhiva

Culegere de lucrări ştiinţifice în domeniul teologiei ortodoxe, autor Prof. Nicolae Ponyori

Omul nu poate fi niciodată singur şi nici autosuficient; nici umanitatea, nici lumea nu se epuizează prin el. Prin creaţie, definirea şi devenirea lui sunt determinate de relaţiile cu Dumnezeu, cu semenii şi cosmosul; numai pe aceste coordonate îşi poate afirma libertatea şi realiza desăvârşirea. Dacă scolastica, dintr-o temere faţă de panteism, a renunţat la dimensiunea cosmologică a teologiei , Părinţii răsăriteni au abordat constant problema omului din perspectiva tainei creaţiei şi pe aceasta din unghiul antropologiei, omul apărând astfel ca sinteză a universului, ca microcosmos, parte şi oglindă a întregului, punct de interferenţă între cele văzute şi cele nevăzute.

Descărcaţi gratuit Culegerea de lucrări ştiinţifice în domeniul teologiei ortodoxe, autor Prof. Nicolae Ponyori.

ISBN 978-606-577-900-6

You must be logged in to post a comment.