Domenii | Autori

Arhiva

Caiet didactico-metodic interdisciplinar – „Modalităţi de aplicare a teoriei mulţimilor în biologie”, autor Prof. Mariana Vlad

În lucrarea de faţă vom arăta cum, folosind noţiunile însuşite de elevi la matematică încă din clasa a V-a, am căutat să fac lecţiile mai accesibile, şi anume la acele teme care, prin particularitatea lor, solicitau o astfel de interpretare care să aibă o bază trainică de înţelegere.
Pe lângă literatura de specialitate, în pregătirea [...]

Varietăţi diferenţiabile Riemann conexiunea Levi-Civita, autor Prof. Mariana Vlad

Lucrarea de față trebuie privită ca o nouă încercare, cu caracter didactic, de actualizare a cursului de Geometrie diferențială, prin expunerea mai întâi a noțiunilor teoretice de bază, noțiuni ce se înzestrează apoi cu structuri geometrice suplimentare: spațiul tangent, câmpuri de vectori, câmpuri de tensori, conexiuni liniare, etc.
Noțiunile introduse și însușirile lor sunt făcute [...]