Domenii | Autori

Arhiva

Lectura geografică – modalitate de sensibilizare a elevilor faţă de frumuseţile ţării, autor Turcu Iuliana Maria

M-am oprit asupra lecturii geografice deoarece, din experienţa practică la catedră, precum şi bibliografia consultată, mi-a fost întărită convingerea că aceasta reprezintă un adevărat tezaur de resurse formativ-informative deosebit de valoros. Folosite cu discernământ, ele devin pentru elev un instrument cognitiv-creativ de acţiune, de conturare a realităţii geografice, de adaptare la diferite situaţii sociale.

Lecturile geografice creează imagini vii, intuiţii autentice în mintea elevilor având o valoare reală. Aceste scrieri însufleţesc priveliştea, reprezintă relevarea amănuntelor esenţiale dintr-unpeisaj, presărate cu sensibilitate umană, care poate trece dincolo de imaginea vizuală. Cuvintele acestea înmănunchiate cu multă trudă şi talent, determină emoţii în sufletul copilului, îl luminează, trezindu-i interesul să viziteze locurile descrise, să le simtă pulsul, freamătul, să se hrănească din căldura pe care o degajă, cunoscând astfel natura. De aceea interesul şi capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului geografic sunt legate şi de educarea gustului pentru frumosul din natură. Pe măsură ce copilul învaţă să vadă natura, înţelege armonia şi îi simte frumuseţea. Emoţiile pe care cadrul geografic natural le poate trezi atât pe plan etic cât şi pe plan estetic, pot constitui punctul de plecare pentru dezvoltarea sentimentului de apartenenţă a omului unui spaţiu, de identificare cu ceea ce reprezintă cadrul său permanent.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Lectura geografică – modalitate de sensibilizare a elevilor faţă de frumuseţile ţării, autor Turcu Iuliana Maria.

ISBN 978-606-577-816-0