Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte privind predarea integrată a funcţiilor derivabile. Volumul II, autor Elena-Ionela Tufişi

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de modul în care au fost armonizate metodele folosite şi cunoştinţele de specialitate ale cadrului didactic. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor [...]

Aspecte privind predarea integrată a funcţiilor derivabile. Volumul I, autor Elena-Ionela Tufişi

Lucrarea de faţă propune modalităţi constructive de a organiza învăţarea în cadrul activităţii instructiv–educative ce are în centru disciplina matematică, la ciclul liceal. Ea aduce soluţii practice care [...]