Domenii | Autori

Arhiva

Fizică “programată”. Culegere de probleme de fizică cu rezolvări în Pascal și C++.Clasa a VI-a. Partea I, autor Dobre Valentina

Deoarece, începând cu anul școlar 2011-2012, în programa de gimnaziu s-a introdus obligatoriu o oră opțională de informatică, cartea de față încearcă să fie de ajutor profesorilor de fizică și informatică din gimnaziu, propunând o serie de probleme de fizică ce pot fi rezolvate de elevi atât la ora de fizică cât și la [...]

Metode şi instrumente de evaluare folosite la limba şi literatura română în ciclul primar, autor Paula Isabela Voicu

Integrarea evaluării în activitatea didactică este determinată de înţelegerea corectă a rolului reglator pe care îl deţine actul evaluării pentru procesul instructiv-educativ. Evaluarea modernă nu are scopul de a controla însușirea cunoștințelor, ci de a evalua rezultatele ȋnvățării și ale proceselor pe care le implică. Evaluarea modernă trebuie înțeleasă ca un act integrat ȋn [...]

Evaluarea rezultatelor la limba şi literatura română în ciclul primar (microcercetare), autor Paula Isabela Voicu

Trebuie să privim evaluarea ca pe o componentă importantă a procesului de învăţământ, în strânsă legătură cu predarea şi învăţarea. Să aplicăm principiul „paşilor mici”, să proiectăm activităţile astfel încât să obţinem un feedback imediat, iar acolo unde este cazul să revenim sau să insistăm cu explicaţii suplimentare. Să promovăm munca diferenţiată, în [...]

Literatura aluzivă în programa școlară, autor Simona Crăciun

Producând efectele cele mai diverse şi mai neaşteptate, aluzia este familiară mai cu seamă genurilor în care autorul se adresează direct publicului, cu imitaţii moralizatoare, polemice, satirice. Astfel, ea abundă în fabulă, în teatrul comic, în vodeviluri, operetă, reviste, în parodie şi în foiletonul ziaristic, devenind uneori o armă foarte periculoasă pentru adversar.

Promovarea turismului pe internet, autor Mariana Ţâmpu

O bună parte din ceea ce se cheamă afaceri nu este altceva decât stabilirea contactului cu alţi oameni. Un om de afaceri deştept ştie că nu contează numai ce ştii, ci şi pe cine cunoşti. La o întâlnire de afaceri se obişnuieşte schimbarea de cărţi de vizită şi mulţi oameni de afaceri ar putea [...]

Studiu privind folosirea parcursurilor aplicative pentru dezvoltarea aptitudinii motrice de rezistenţă la clasele III-IV, autor Mariana Ţâmpu

În condiţiile societăţii contemporane, rolul educaţiei fizice se amplifică, conturându-se obiective şi sarcini noi referitoare la asigurarea unei armonioase dezvoltări fizice, la creşterea capacităţii generale de rezistenţă şi muncă a organismului, la înzestrarea elevilor cu un ritm bogat de priceperi şi deprinderi motrice, precum şi la posibilitatea de a le folosi cu indici crescuţi [...]

Totalitarianism in Nineteen Eighty-Four, autor Mihaela Popescu

The aim of the paper Totalitarianism in Nineteen Eighty-Four is to reexamine the issue of totalitarianism as it appears in Orwell’s last novel, Nineteen Eighty-Four. Orwell examined totalitarianism in a number of his nonfiction works, but was prompted to write Nineteen Eighty-Four by the horrific lengths to which totalitarian governments in Russia, Germany and [...]

Aron Cotruş, “Poetul Desţărat”, autor Maria Frăţilă

Aron Cotruş rămâne în poezia românească – în ciuda tuturor contradicţiilor din viaţa şi opera sa – un moment de seamă şi original, un poet reprezentativ, din punct de vedere social şi naţional. Creaţia lui patriotică şi socială, cu un timbru atât de original intră pentru totdeauna în constelaţia marii poezii româneşti.

Cunoscută [...]

Tehnici şi metode de evaluare la orele de matematică în ciclul primar şi preprimar, autor Elena-Cristina Savin

Atât învăţământul preşcolar cât şi cel primar se află, ca și celelalte trepte de învăţământ, într-un dinamic proces de restructurare şi revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest domeniu.

Evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului şcolar şi preşcolar se realizează în modalităţi specifice [...]