Domenii | Autori

Arhiva

Tehnici şi metode de evaluare la orele de matematică în ciclul primar şi preprimar, autor Elena-Cristina Savin

Atât învăţământul preşcolar cât şi cel primar se află, ca și celelalte trepte de învăţământ, într-un dinamic proces de restructurare şi revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest domeniu.

Evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului şcolar şi preşcolar se realizează în modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preprimar nu face din transmiterea de cunoştinţe un obiect expres de preocupări ci se foloseşte de cunoştinţe pentru a uşura şi optimiza procesul de integrării copilului în mediul social, ca şi pentru a declanşa şi stimula dezvoltarea potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul.

Activităţile matematice desfăşurate cu preşcolarii constituie fundamentul pe care se clădeşte întregul sistem al cunoştinţelor matematice din clasa I şi se oferă largi posibilităţi de stimulare a progresului fiecărui copil. Învăţământul preprimar, prin activităţile matematice, dezvoltă la copii abilităţi de a utiliza numerele şi cifrele, de a efectua operaţii de adunare şi scădere în limitele 0 – 10, de a compune şi rezolva probleme implicând cele două operaţii aritmetice.

Verificarea aptitudinii de şcolaritate a copilului de grupă pregătitoare este importantă deoarece constituie o condiţie esenţială a adaptării la cerinţele școlii şi previne insuccesul şcolar.

Descărcaţi gratuit Tehnici şi metode de evaluare la orele de matematică în ciclul primar şi preprimar, autor Elena-Cristina Savin.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-459-4

You must be logged in to post a comment.