Domenii | Autori

Arhiva

Metode şi instrumente de evaluare folosite la limba şi literatura română în ciclul primar, autor Paula Isabela Voicu

Integrarea evaluării în activitatea didactică este determinată de înţelegerea corectă a rolului reglator pe care îl deţine actul evaluării pentru procesul instructiv-educativ. Evaluarea modernă nu are scopul de a controla însușirea cunoștințelor, ci de a evalua rezultatele ȋnvățării și ale proceselor pe care le implică. Evaluarea modernă trebuie înțeleasă ca un act integrat ȋn activitatea didactică și nu ca o etapă suprapusă procesului de învățare.

Rezultatele înregistrate în procesul de evaluare permit învăţătorului să-şi autoaprecieze activitatea în toate fazele pregătirii şi desfăşurării procesului didactic. El poate să ia măsuri de ameliorare a propriei sale activităţi, să fructifice experienţa valoroasă şi să remedieze carenţelor care au determinat unele lacune în nivelul de pregătire al elevilor.

Descărcaţi gratuit Metode şi instrumente de evaluare folosite la limba şi literatura română în ciclul primar, autor Paula Isabela Voicu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-474-7

You must be logged in to post a comment.