Domenii | Autori

Arhiva

Spaţiul concentraţionar în literatura despre detenţie, autor Andreea Cătălina Șerban

După anul 1990 în România au apărut diverse scrieri cu caracter memorialistic menite a prezenta cealaltă faţă a comunismului, cea care nu este cunoscută cu ajutorul istoriei sau a documentelor făcute publice în perioada dictaturii sau în perioada imediat următoare. Această lucrare nu şi-a propus o abordare exhaustivă a scrierilor de acest gen, abordare [...]

Limbajul discursului miniștrilor de externe, autor Andreea-Cătălina Șerban

Scopul lucrării de faţă îl reprezintă monitorizarea evoluţiei discursului şi implicit a structurilor care l-au generat. În vederea îndeplinirii acestuia vizăm următoarele obiective: depistarea mecanismelor retorice de funcţionare ale discursurilor ministrilor de externe şi a modurilor în care acestea au evoluat, identificarea influenţelor ideologice, evidenţierea clişeelor şi a stereotipurilor, precum şi identificarea miturilor politice [...]