Domenii | Autori

Arhiva

Metoda lui Jacobi pentru sistemele liniare infinite, autor Ionela Maria Mărginean

În această lucrare este prezentată extinderea metodei numerice iterative a lui Jacobi de la sistemele liniare finite la sistemele liniare infinite, după cum spune şi titlul. Până acum s-a studiat această metodă doar pentru sistemele liniare finite în ℝn. Pentru a realiza această extindere, se consideră în loc de norme în ℝn, norme în [...]

Exerciții și probleme matematice, autor Maria Bulgărean

       

Lecturați gratuit Exerciții și probleme matematice, autor Maria Bulgărean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4730-5

Mulțimi, relații și funcții în matematica de gimnaziu, autor Mihaela Vîlcan

Modernizarea procesului de predare-învățare a Matematicii, în particular a Matematicii de gimnaziu, a fost și rămâne un proces continuu, o problemă actuală, mai ales când societatea, pe de-o parte, ne oferă noi aspecte și modalități de cercetare, iar, pe de altă parte, ne solicită cunoștințe și abilități de prelucrare și aplicare [...]

Teste de fizică. Clasa a VI-a. Mărimi fizice – lungime, arie, volum, timp, autor Mihaiela-Elena Sasu

Lecturați gratuit Teste de fizică. Clasa a VI-a. Mărimi fizice – lungime, arie, volum, timp, autor Mihaiela-Elena Sasu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4223-2

Culegere de probleme pentru concursurile de matematică, clasele V-XII, autor Veronica Grigore

Matematica zilelor noastre evoluează dinamic sub raport cantitativ şi, mai ales calitativ. Cercetări şi descoperiri contemporane redimensionează permanent domeniile ei şi impun exigenţe deosebite fundamentelor sale. Învăţământul nu poate rămâne ȋn afara acestor frământări. El are de rezolvat probleme noi referitoare la expunerea ȋn şcoală a bazelor unor ştiinţe ȋn continuă transformare. În consecinţă, [...]

Auxiliar de matematică. Clasa a XII-a, autor Veronica Grigore

Exerciţiile expuse ȋn această lucrare ȋşi propun să asigure pentru elevii din clasa a XII-a, consolidarea conceptelor matematice, dezvoltarea capacităţii de explorare, investigare şi rezolvare de probleme, dezvoltarea inteligenţei spaţiale şi a gândirii creatoare.

Lecturați gratuit Auxiliar de matematică. Clasa a XII-a, autor Veronica Grigore [...]

Matematica de liceu și lumea materială de zi cu zi, autori Flavia Anton, Constantin Anton

În această lucrare se doreşte să se arate unele zone în care matematica poate fi utilizată cu folos și interesant, astfel încât elevii să se poată bucura de studiul matematicii. Au fost consultate [...]

Operatori şi convexitate (Ed. a II-a), autor Prof. Humă Irina Oana

Studierea funcţiilor convexe în clasa a XI-a presupune rezolvarea unei multitudini de exerciţii din analiză, algebră și geometrie – trigonometrie pe care elevii le regăsesc în cadrul temelor de recapitulare din clasa a XII-a.

Prin tematica acestei lucrări am urmărit consolidarea și aprofundarea elementelor legate de funcţii convexe dar și tratarea acestora din punct [...]

Thales şi Pitagora – fondatorii demonstraţiei ca mijloc de investigaţie în matematică (Ed. a II-a), autor Prof. Humă Irina Oana

Lucrarea are în prima parte un scurt istoric al dezvoltării matematicii, punând accent pe activitatea celor doi prestigioși oameni de știință Thales și Pitagora.

Al doilea capitol prezintă teoremele lui Tales și Pitagora, reciprocele acestora și demonstrațiile lor, precum și aplicații
pentru fiecare din acestea.

Capitolul de metodică cuprinde teoreme de bază din geometria plană, demonstrații deosebite ale acestora folosind arii (la nivelul gimnaziului) și vectori (la nivelul liceului); contraexemple: pentru a ilustra mai bine eventuale greșeli ce se pot face; demonstrații fără cuvinte cu scopul de a arăta importanța figurilor geometrice și probleme.

Am selecționat probleme de mare interes și inventivitate, care să stimuleze imaginația, creativitatea și dorința de cunoaștere.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Thales şi Pitagora -fondatorii demonstraţiei ca mijloc de investigaţie în matematică, autor Prof. Humă Irina Oana

ISBN 978-606-577-249-6

Grupuri de permutări, autor Rodica Șargu

Programa școlară de matematică alocă în general noțiunilor de teoria grupurilor un număr de ore relativ mic, fapt care nu permite detalieri semnificative. Lucrarea «Grupuri de permutări» se dorește un instrument util în munca profesorilor de matematică, un punct de sprijin bine documentat, amănunțit și structurat într-un mod accesibil profesorilor și [...]

Teste de nota 10. Limba română, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lecturați gratuit Teste de nota 10. Limba română, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3096-3

Teste de nota 10. Matematică, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lecturați gratuit Teste de nota 10. Matematică, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3019-2

Matematică…povestită – Partea I – Suport de curs pentru pregătirea examenului de bacalaureat, profil real, autor Martin Elena Liliana

Lecturați gratuit Matematică…povestită – Partea I – Suport de curs pentru pregătirea examenului de bacalaureat, profil real, autor Martin Elena Liliana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2518-1

Pregătirea elevilor de clasa a VII-a pentru Evaluarea Națională, autor Gheorghiță Adrian Ștefan

Lecturați gratuit Pregătirea elevilor de clasa a VII-a pentru Evaluarea Națională, autor Gheorghiță Adrian Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-30-5

Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea a II-a), autor Ion Pufulete

Lecturați gratuit Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea a II-a), autor Ion Pufulete

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1397-3

Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea I), autor Ion Pufulete

Lecturați gratuit Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea I), autor Ion Pufulete

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1303-4

Funcții continue, autor Alina Ciubotariu

Cartea doamnei Alina Ciubotariu constituie un ajutor oferit studiului unor noțiuni abstracte – Funcții continue și Aplicații ale continuității acestora, noțiuni cu care se întâlnesc elevii de liceu în clasa a XI-a. Prezenta carte aduce contribuții valoroase pentru înțelegerea și aprofundarea acestor noțiuni grele, fundamentale unui viitor matematician, dar și plăcerea unei lucrări bine [...]

Matematică – Clasele V-VIII. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea se adresează elevilor care au acumulat lacune în pregătirea matematică, celor care sunt prevăzători și nu vor să ajungă în situația de a avea lipsuri în cunoștințe, profesorilor care au elevi ce necesită educație remedială sau profesorilor care doresc să găsească formulări cât mai simple și mai clare. Limbajul folosit este de multe [...]

Geometrie clasa a VIII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale geometriei de clasa a VII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Geometrie clasa a VII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale geometriei de clasa a VII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Algebră clasa a VIII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale algebrei de clasa a VIII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Algebră clasa a VII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale algebrei de clasa a VII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Învăț la matematică. Caietul elevului din clasa I, autor Adela Stoica

Exerciţiile de matematică propuse sunt potrivite pentru perioada când cei mici se familiarizează cu noţiunea de cifră şi număr.
Rezolvate individual sau pe grupe, fişele de lucru vin în
completarea suportului oferit de manualele şcolare şi pot fi utilizate în diferite momente ale lecţiei sau ca temă pentru acasă.

Descărcaţi gratuit Învăț la [...]

Utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea didactică, autor Adela Stoica

Societatea actuală este una informatizată, majoritatea locurilor de muncă sunt orientate spre exploatarea informaţiei. Dinamica schimbărilor este ameţitoare iar oamenii trebuie să demonstreze flexibilitate, capacităţi sporite de adaptare.
Învăţătorul trebuie să-şi adapteze metodele, practicile clasice şi să găsească strategii care să permită “a produce“ elevi cu noi aptitudini: autonomie şi flexibilitate, capacitate de cooperare şi [...]

Caiet didactico-metodic interdisciplinar – „Modalităţi de aplicare a teoriei mulţimilor în biologie”, autor Prof. Mariana Vlad

În lucrarea de faţă vom arăta cum, folosind noţiunile însuşite de elevi la matematică încă din clasa a V-a, am căutat să fac lecţiile mai accesibile, şi anume la acele teme care, prin particularitatea lor, solicitau o astfel de interpretare care să aibă o bază trainică de înţelegere.
Pe lângă literatura de specialitate, în pregătirea [...]

Metodica predării-învăţării ecuaţiilor algebrice cu coeficienţi reali în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Duţa Culachi

Profesorul trebuie să ştie ce îi oferă manualul pentru îndeplinirea obiectivelor, are dreptul sau chiar obligaţia să regândească conţinutul propus de manual, deoarece s-ar putea ca acesta să nu cuprindă noutăţile din domeniu sau să aibă o viziune idealistă sau să nu corespundă nivelului de pregătire a elevilor.
[...]

Varietăţi diferenţiabile Riemann conexiunea Levi-Civita, autor Prof. Mariana Vlad

Lucrarea de față trebuie privită ca o nouă încercare, cu caracter didactic, de actualizare a cursului de Geometrie diferențială, prin expunerea mai întâi a noțiunilor teoretice de bază, noțiuni ce se înzestrează apoi cu structuri geometrice suplimentare: spațiul tangent, câmpuri de vectori, câmpuri de tensori, conexiuni liniare, etc.
Noțiunile introduse și însușirile lor sunt făcute [...]

Metode de rezolvare a ecuaţiilor algebrice, autor Vasilica Traiana Ghiţă

Prezenta lucrare îşi propune o prezentare sistematizată a metodelor de rezolvare a ecuaţiilor algebrice.
Capitolul I este pregătitor, fiind prezentate noţiunile de bază necesare în celelalte capitole.
În capitolul II sunt prezentate metode elementare de găsire a formulelor de rezolvare prin radicali a ecuaţiilor algebrice de grad mai mic sau egal cu patru.
Capitolul III este [...]

Mulțimi numerice, autor Loredana Bianca Cozocea

Scopul acestei lucrări este definirea riguroasă a principalelor mulţimi numerice şi prezentarea unor aspecte metodice privind predarea mulţimilor numerice în gimnaziu şi liceu.

Descărcaţi gratuit Mulțimi numerice, autor Loredana Bianca Cozocea.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-970-4

Proiectarea didactică de la A la Z pentru începători și nu numai, autor Violeta Cătălina Bulai

Principalul obiectiv al lucrării “Proiectarea didactică de la A la Z pentru începatori și nu numai” este sa vină in ajutorul începătorilor atât prin suportul teoretic, cât și prin exemplele oferite, dar să fie și un un instrument de lucru alternativ pentru profesorul de matematică exeprimentat, un ghid de practică educațională, [...]

Inele și ideale. Topologii, autor Violeta Cătălina Bulai

Lucrarea îşi propune să prezinte teoremele clasice de structură a inelelor în algebra modernă.

Capitolul I prezintă notiunile fundamentale de inel, subinel, ideal, inel factor, morfisme de inele și caracterizează o serie de clase particulare de inele. Sunt prezentate rezultatele principale legate de comportarea algebrică a acestor structuri precum și instrumentele de investigație specifice. [...]

Grupuri de permutări, autor Mihaela Antoce

Lucrarea elaborată de prof. Antoce Mihaela își propune să ofere o bază amplă de cunoștințe de algebră, utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Primul capitol abordează câteva noțiuni de teoria grupurilor necesare celorlalte capitole, care urmează.

Cel de-al doilea capitol începe cu definirea noțiunii de permutare (substituție), a compunerii (produsului) permutărilor și proprietăților compunerii…

În [...]

Tipuri de extinderi algebrice, autor Mihaela Antoce

Lucrarea elaborată de prof. Antoce Mihaela își propune să ofere o bază amplă de cunoștințe de algebră, utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

În primul capitol sunt sunt abordate câteva noțiuni introductive referitoare la corpuri comutative.

În cel de-al doilea capitol sunt introduse diferite tipuri de extinderi algebrice, cum ar fi adjuncționare unei mulțimi la [...]

Funcţii polinomiale, autor George Giuvelic

Omul, după ce s-a molipsit de morbul cunoaşterii (…) va nesocoti întotdeauna lejeritatea lui „CREDE ŞI NU CERCETA”. Acum acest morb face parte din însăşi fiinţa umană. Ei bine, aceste funcţii polinomiale sunt singurele elemente ale matematicii care ne introduc în spaţiile cu mai multe dimensiuni, arătându-ne că ele există si că toate mărimile [...]

Metode 3D în predarea matematicii, autor Teodor Crişan

Învăţarea interactivă se bazează pe interschimbul de informaţii şi idei, de experienţe şi reflecţii, de interpretări şi sugestii rezolutive, de opinii şi convingeri, de impresii şi atitudini, pe interacţiunile sociale care se stabilesc în interiorul clasei de elev ori al micro-grupurilor sau între perechi. Este vorba de participarea fiecăruia la un exerciţiu al interactivităţii, la exersarea activă a propriei gândiri, a propriilor operaţii mintale, la efectuarea unor activităţi constructive şi înre-gistrări de progrese, la dezvoltarea priceperii de a lucra cu ceilalţi în înţelgere şi armonie.

Evantaiul metodelor interactive este foarte larg şi în extindere continuă. Comun tuturor le este respectarea unor reguli de participare aşa cum ar fi: respect reciproc, atitudine pozitivă, ascultare până la capăt a celui care vorbeşte fără a interveni sau întrerupe, abţinere de a monopo-liza discuţia, punctualitate, interzicerea ironiilor şi jignirilor, folosirea unui limbaj adecvat, ana-liza faptelor nu a persoanelor etc.

Instruirea bazată pe calculator este o modalitate de lucru integrată organic în sistemul de predare-învăţare obişnuit. Ea este condiţionată de asigurarea resurselor hardware (aparatură tehnică) şi resurselor software, adică programe educaţionale, înregistrări multimedia destinate învăţării diferitelor conţinuturi.

Lucrarea de faţă îsi propune dezvoltarea unei aplicaţii folosind grafica 3D pe calculator şi integrarea acesteia în procesul de predare-învăţare la disciplina matematică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode 3D în predarea matematicii, autor Teodor Crişan

ISBN 978-606-577-814-6

Inversele generalizate ale unei matrici, autor Teodor Crişan

În primul capitol al lucrării sunt redate noţiunile folosite în abordarea temei referitoare la spaţii vectoriale, subspaţii vectoriale, aplicaţii liniare, spaţii vectoriale euclidiene, spaţii vectoriale euclidiene normate şi metrice, baze ortogonale şi ortonormate, cea mai bună aproximare.

Lucrarea continuă cu capitolul al doilea, „Inverse generalizate” în care se arată construcţia unui g –inverse a unei matrice Amxn cu rang(A)≠0.

Capitolul al treilea prezintă rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare atunci când rang(A)=min(m,n) şi rang(A)

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Inversele generalizate ale unei matrici, autor Teodor Crişan

ISBN 978-606-577-813-9

Primitive. Generalizări. Calcul cu primitive, autor Atitienei Sergiu

Volumul informaţiilor, se îmbogăţeşte mereu, teoria şi practica pedagogică progresează de aceea o îmbunătăţire a pregătirii de specialitate şi didactice se poate face doar prin formare şi perfecţionare continuă, care să aibă ca punct de plecare cerinţele învăţământului modern. După ani de acumulări, adunând, scăzând şi apoi adunând din nou îţi dai seama că, [...]

Clase speciale de suprafeţe, autor Atitienei Sergiu

Lucrarea de faţă conţine o clasificare a suprafeţelor evidenţiind anumite proprietăţi locale cât şi globale ale acestora.
În primul capitol se reamintesc câteva noţiuni din analiza matematică, ce sunt utilizate în mod curent în studiul curbelor şi suprafeţelor.
În următorul capitol se parcurg în mod gradual proprietăţile suprafeţelor din spaţiul euclidian tridimensional începând cu definiţia acestora, [...]

Exerciţii şi probleme distractive de matematică (clasa a V-a), autor Cristea-Armaşu Ramona-Iuliana

Cuprins

Operaţii cu numere naturale
Probleme de numeraţie
Şiruri de numere
Pătrate magice
Probleme cu mai multe soluţii
Probleme de logică şi perspicacitate
Careul isteţilor
Sudoku
Operaţii cifrate
Rezolvări

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Exerciţii şi probleme distractive de matematică (clasa a V-a), autor Cristea-Armaşu Ramona-Iuliana

ISBN 978-606-577-345-5

Probleme de matematică de liceu. Şiruri de numere reale, autor Prof. Eugeniu Niculae

Introducerea și studiul șirurilor de numere în şcoală ocupă un loc esențial in învățământul matematic liceal. Experiența didactică, dezvoltarea matematicii și efortul continuu de a mări eficienţa actului pedagogic, au condus la forme consacrate și aproape general acceptate de a introduce șirurile de numere reale în matematica școlară.

Capitol de mare dificultate și fineţe, capitolul “Șiruri de numere. Criterii de convergenţă” stă la baza introducerii noțiunilor de limita unei funcții, funcții continue, funcții derivabile, practic la baza întregii analize matematice.

Este cunoscută importanța rezolvării de exerciții și probleme pentru buna asimilare a oricărui domeniu al matematicii, deci cu atât mai mult când este vorba de un domeniu cu un caracter mai abstract, asa cum este analiza matematică.

Menționăm că înțelegerea si utilizarea noțiunii de limită (de limita a unui sir), este fundamentală pentru parcurgerea oricărui capitol din analiza matematică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Probleme de matematică de liceu. Şiruri de numere reale, autor Prof. Eugeniu Niculae.

ISBN 978-606-577-179-6

Activităţi de recuperare şi dezvoltare – Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele II-IV, autor Malvina Coman

Lucrarea „Activităţi de recuperare şi dezvoltare” se înscrie pe linia eforturilor tot mai mari, din ultima vreme, de a oferi învăţătorilor lucrări care să vină în sprijinul lor pentru activitatea de clasă cu elevii din şcolile incluzive a căror cunoştinţe aritmetice sunt slabe sau medii.

Lucrarea se adresează elevilor claselor II-IV. Spre deosebire însă de alte culegeri de exerciţii şi probleme, am urmărit, după cum arată şi titlul, diverse exerciţii şi probleme, imprimând lucrării un caracter de originalitate.

Sunt convinsă că lucrarea va trezi interesul unui mare număr de rezolvatori.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Activităţi de recuperare şi dezvoltare – Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele II-IV, autor Malvina Coman.

ISBN 978-606-577-152-9

Cum ne apropiem de… matematică?, autor Viorica Ciocănaru

Cei care dau viaţă lecţiilor, care mobilizează auditoriul, sunt dascălii care se mistuie în desfăşurarea lecţiilor, oamenii dăruiţi muncii destinate răspândirii culturii în viaţa şcolii şi în afara ei.
Elanul discipolilor se împleteşte benefic cu experienţa celor ce-i educă în realizarea lucrurilor importante. Acolo unde se lucrează „cu suflet pentru suflet şi minte”, în şcoală, dascălii se străduiesc ca învăţătura cu tot ceea ce înseamnă ea „să fie uneori un drum, totdeauna un orizont” după cu menţiona N. Iorga.

Am încercat să îmbin, pe parcursul anilor, cât mai armonios achiziţiile cognitive, volitiv-atitudinale, în speranţa ca tinerii mei discipoli vor valorifica experienţa dobândită prin adăugarea câte unei petale de cunoaştere şi simţire „mirabilei seminţe” a culturii personale.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Cum ne apropiem de… matematică?, autor Viorica Ciocănaru.

ISBN 978-606-577-010-2

Probleme -caiet de lucru- Clasa a IV-a, autor Raluca Oprea

Caietul cuprinde probleme de matematică pentru clasa a IV-a concepute astfel încât să stimuleze gândirea elevului, s-o obişnuiască cu stăruinţa, îndârjirea, precizia şi conştiinciozitatea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin.

El poate constitui un au auxiliar preţios pentru elevi, oferindu-le material spre a exersa la matematică, dar şi pentru învăţători, deoarece conţine principalele tipuri de probleme pe care acesta le poate integra în lecţii sau le poate rezolva cu elevii în cadrul cercurilor de matematică.
Ţinând cont de rolul matematicii în dezvoltarea societăţii şi a ştiinţei, de importanţa pe care o are şi o va avea ea în viaţa, se impune consolidarea cunoştinţelor matematice încă de la clasele I-IV. Succesul în rezolvarea matematicii nu este un deziderat ci un imperativ. El se dobândeşte rezolvând exerciţii şi probleme, antrenând la efort personal, condiţie pentru cel ce învaţă matematica.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Probleme -caiet de lucru- Clasa a IV-a” – autor Raluca Oprea

ISBN 978-606-8193-74-8

Inegalitatea mediilor şi aplicaţiile ei -Lucrare ştiinţifică- autor Antohe Florin-Mihai

Lucrarea ştiinţifică de faţă abordează Inegalitatea mediilor, una dintre cele mai importante şi mai cunoscute inegalităţi din matematică.

În conţinutul lucrării sunt prezentate diverse demonstraţii ale acestei inegalităţi: prin metode algebrice, geometrice, utilizând noţiuni matematice precum inducţia sau folosind arii.
Cu ajutorul inegalităţii mediilor am construit câteva inegalităţi în triunghi.

În partea finală a lucrării sunt puse în evidenţă aplicaţiile inegalităţii mediilor şi anume: aplicaţii în demonstrarea unor inegalităţi algebrice, demonstrarea unor inegalităţi geometrice, determinarea minimului sau maximului unei expresii algebrice şi, nu în ultimul rând, aplicaţii în fizică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Inegalitatea mediilor şi aplicaţiile ei – autor Antohe Florin-Mihai

ISBN 978-606-8129-61-7

Metode variaţionale în studiul ecuaţiilor operatoriale – autor Antohe Florin-Mihai

Lucrarea de faţă are un pronunţat caracter ştiinţific, abordând metode variaţionale cu ajutorul cărora se studiază ecuaţiile operatoriale.

Este alcătuită din 3 capitole:

  • Capitolul I – Elemente de teoria spaţiilor Hilbert în care sunt abordate noţiuni elementare despre spaţii Hilbert, teoreme de analiză funcţională foarte importante. Tot în acest capitol sunt prezentate clase de operatori , iar în final câteva probleme legate de teoria spaţiilor Hilbert

  • Capitolul II – Metoda variaţională în studiul operatorilor liniari şi pozitiv definiţi. În acest capitol se prezintă teorema variaţională fundamentală, apoi cea întărită cât şi o caracterizare a soluţiei generalizate a ecuaţiei Au=f

  • Capitolul III – Metoda variaţională în studiul operatorilor neliniari cu diferenţială simetrică şi pozitiv definită.

  • Autorul

    Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode variaţionale în_studiul ecuaţiilor operatoriale – autor Antohe Florin-Mihai

    ISBN 978-606-8129-29-7