Domenii | Autori

Arhiva

Voluntariada Copiilor, 2011

Asociaţia “Centrul Educaţional Mara” a lansat, sub egida Anului Internaţional al Voluntarilor, concursul “Voluntariada copiilor”, care s-a derulat în perioada 5 noiembrie 2010 – 21 ianuarie 2011.

Concursul s-a adresat copiilor şi cadrelor didactice interesate de formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru voluntariat a copiilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene [...]

Prinsă în plasa sufletului, autor Diana Laslău

Unul din numele care fac cinste literaturii române, mai ales prin capacitatea de a desfăşura, ca pe nişte piese ale unui puzzle uriaş, multitudinea de sentimente de care este capabil sufletul, este Cella Serghi. În cărţile scriitoarei descopăr de fiecare dată alte nuanţe, alte valenţe, alt mod de a vedea iubirea decât cel [...]

Substratul mitic şi folcloric al poveştilor lui Creangă, autor Oana-Manuela Ţepeş

Cu mijloace lingvistice dintre cele mai simple, Ion Creangă a realizat o operă atât de autentică, atât de vie, încât pare creată mai mult pentru a fi ascultată decât citită. Cititorul are impresia că asistă la un spectacol şi că aude actorii vorbind pe scenă.

Creangă nu şi-a scris poveştile şi povestirile ca filolog, etnograf sau arheolog ci ca adevărat martor al epocii sale din postura unui scriitor modern. Avem de-a face cu o operă meditată, elaborată de un artist care stăpânea puternic sensul ritmic şi muzical al formei. Acest artist s-a ridicat din rândurile ţărănimii. Este un moldovean din judeţul Neamţ care „ a fost odată” „la vârsta cea fericită”, „cum au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi pământul” şi care mai târziu a încântat copilăria multor generaţii cu poveştile sale pline de tâlc şi voie bună.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Substratul mitic şi folcloric al poveştilor lui Creangă, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, a 30 minute fiecare.

ISBN 978-606-577-365-3

Metode şi procedee în predarea limbii şi literaturii române, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrările de specialitate au oferit de-a lungul timpului o serie de definiţii comunicării. Amintim că, în fapt, „comunicarea este expresia vieţii pentru că se află în inima vieţii umane, sociale” (Soitu L., Pedagogia comunicării). Putem face astfel uşor trimitere şi la dogma creştină „La început a fost Cuvântul”. Cuvântul a pus stăpânire pe viaţă, iar puterea lui este nebănuită. Comunicarea mai presupune interacţiune, socializare, relaţie.

În procesul instructiv-educativ comunicarea stă la baza transmiterii tuturor informaţiilor.

În faţa colectivului de elevi matematica, istoria, geografia, educaţia plastică, educaţia muzicală etc. devin la fel de importante ca şi limba română. Tot în aceeaşi măsură vin să contureze personalitatea celor pe care ne străduim să-i integrăm în societate.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode şi procedee în predarea limbii şi literaturii române, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 20 lecturi.

ISBN 978-606-577-346-2

Cartea şi biblioteca, lăcaşuri ale conştiinţei planetare, autor Oana-Manuela Ţepeş

Biblioteca este un organism viu şi dinamic care pune la dispoziţia tuturor utilizărilor informaţia clară şi corectă. Uşa sa e deschisă spre noi toţi, e o poartă spre viitorul minţii individului.

Tendinţele actuale de a abandona arta lecturii sunt multiple, dar rămâne vie menirea dascălului şi a bibliotecarului, a profesorului documentarist, să insufle dorinţa de informare şi să continue să formeze caractere.

Rolul tradiţional va fi păstrat, deşi modernul ne obligă să îi acceptăm regulile. Astfel, îmbinând tradiţionalul cu modernul, stabilind coordonatele fundamentale ale colaborării, accedem spre orizontul informaţiei.

În această lucrare am argumentat că nevoia de cunoaştere şi informare este tot mai mare şi că întâlnirea cititorului cu cartea trebuie să fie una care să satisfacă cerinţele actuale.

“A comunica înseamnă a intra în orchestră” susţin mentorii Şcolii de la Palo-Alto, deci pentru a intra în orchestră trebuie să existe o comunicare, indispensabilă omului.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Cartea şi biblioteca, lăcaşuri ale conştiinţei planetare, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 20 lecturi.

ISBN 978-606-577-347-9

Exerciţii şi probleme distractive de matematică (clasa a V-a), autor Cristea-Armaşu Ramona-Iuliana

Cuprins

Operaţii cu numere naturale
Probleme de numeraţie
Şiruri de numere
Pătrate magice
Probleme cu mai multe soluţii
Probleme de logică şi perspicacitate
Careul isteţilor
Sudoku
Operaţii cifrate
Rezolvări

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Exerciţii şi probleme distractive de matematică (clasa a V-a), autor Cristea-Armaşu Ramona-Iuliana

ISBN 978-606-577-345-5

Limba engleză – Timpurile modului indicativ, autor Contraş Elena-Marinela

Nu putem vorbi corect limba engleză fără a cunoaşte regulile care guvernează capitolul timpurilor modului indicativ. Lucrarea de faţă oferă răspunsuri din punct de vedere teoretic la principalele întrebări referitoare la acest subiect, fără a avea pretenţia de a-l epuiza.

Ea cuprinde totodată şi exerciţii gramaticale fiind un instrument de lucru util tuturor celor care doresc să-şi verifice cunoştinţele sau să aprofundeze subiectul tratat. De asemenea, în funcţie de scopul urmărit, recomand tuturor celor interesaţi să folosească materialul în mod selectiv.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Limba engleză – Timpurile modului indicativ, autor Contraş Elena-Marinela

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 5 lecturi, 30 minute fiecare.

ISBN 978-606-577-329-5

Poveşti cu animale în literatura pentru copii, autor Dişa Marinela

Copilul este dispus să creadă într-o lume a animalelor asemănătoare cu cea omenească: cu părinţi si copii, cu zburdălnicii şi pedepse, cu legi severe, cu puternici şi slabi, cu buni si răi. Această asemănare il amuză, de aici şi atracţia pe care o simte pentru povestirile în care animalele deţin rolurile principale.

Cele [...]

Opera lui Ion Creangă în literatura pentru copii, autor Dişa Marinela

În adevăr, nimeni ca el n-a stilizat mai efectual oralitatea completă de tip rapsodic, a poveştilor populare; în stilul nici unui alt scriitor, (în afară de poate, al lui Caragiale, aplicat însă altui fond omenesc) nu există dublu plan, scriptic şi în acelaşi timp vocal, care de cele mai multe ori, prin divergenţă dusă [...]

Ghici, ghici… pentru mari şi pentru mici!, autor Dişa Marinela

Jungla este casa lui
Sau arena circului.
Are trompa-n loc de nas
Abia face înc-un pas.
(Elefantul)

Sprintenă si delicată
De cerb este protejată
În pădurea-ntunecată.
(Căprioara)

Toată ziua zboară-n zare,
Şi din pliscu-i ciripeşte
Iar când ploua [...]

Probleme specifice de utilizare a raţionamentului matematic în lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, autor Elena Roman

Însuşirea de către elevi a sistemului de noţiuni şi cunoştinţe pe care le cuprinde matematica reclamă o gândire ştiinţifică inductivă şi deductivă, capabilă să preia rolul conducător în desfăşurarea proceselor de abstractizare şi generalizare. Matematica, lucrând în prima fază cu obiecte şi noţiuni concrete, orientează treptat mintea elevilor spre înţelegerea noţiunilor, spre stabilirea a [...]

Tratarea diferenţiată a elevilor în însuşirea cititului şi scrisului la clasa I, autor Anca Ioana Ene

Limba română, în şcoală, poate fi considerată mai mult decât o disciplină de învăţământ. Cu mult timp înaintea momentului devenirii lor ca şcolari, copiii folosesc în mod curent limba ca mijloc de comunicare specific umană. Nu au învăţat-o prin lecţii sau în intervale de timp anume stabilite, şi-au însuşit-o de la mamă, de la tată, de la ceilalţi membri ai familiei, de la toţi cei din jur care au simţit nevoia de a comunica.

Misiunea celor care îndrumă / învaţă copiii încă din primele clase este aceea de a perfecţiona procesul exprimării lor. Faptul că şcolarii posedă deja capacitatea de a comunica prin vorbe, mai întâi doar spuse, apoi şi scrise, nu numai că nu diminuează răspunderea învăţătorilor şi a institutorilor, ci chiar o sporesc. Prin studiul organizat al limbii române în şcoala primară elevii vor conştientiza actele pe care le pot înţelege şi aplica, fără dificultăţi, construind comunicări ce se despart în cuvinte, silabe, sunete. Ei vor fi îndrumaţi spre înţelegerea relaţiei dintre comunicarea spusă şi cea scrisă; vor constata că vorbele şi sunetele rostite au corespondenţele lor grafice – literele- că acestea pot fi atât de tipar, cât şi scrise de mână. Acesta este drumul care-l va conduce la învăţarea scrisului şi cititului.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Tratarea diferenţiată a elevilor în însuşirea cititului şi scrisului la clasa I, autor Anca Ioana Ene

ISBN 978-606-577-304-2