Domenii | Autori

Arhiva

Culturã și educație financiarã. Exemple de bune practici, Prof. coordonator Gina Brînzan

Ghidul „Cultură și educaţie financiară – exemple de bune practici“, a fost publicat în urma prezentării lucrărilor, de către autori, în cadrul Simpozionului Judeţean de educaţie și Cultură financiară – ediţia I, organizat de către Inspectoratul Școlar Judeţean Galaţi, în parteneriat cu Casa Corpului didactic Galaţi, Școala Gimnazială nr. 16, Galaţi și Școala Gimnazială [...]

Organizarea şi desfăşurarea jocurilor didactice pentru exersarea deprinderilor de muncă intelectuală – îndrumător metodic, autor Carla Nicoleta Gordună

Datorită conţinutului său practic, jocul didactic pare a fi cel mai eficient mijloc de activizare a întregii grupe de preşcolari, potrivit formării deprinderilor practice elementare şi de muncă organizată, dezvoltând spiritul de echipă, de întrajutorare.
Se poate considera că jocurile constituie o adevărată şcoală de educaţie a conduitei, a fanteziei şi imaginaţiei. [...]

Educația ecologică în învățământul primar și preșcolar. Ghid de bune practici, coordonatori: Zaharia Oana-Georgiana, Nistor-Mitocaru Ionela

Lecturați gratuit Educația ecologică în învățământul primar și preșcolar. Ghid de bune practici, coordonatori: Zaharia Oana-Georgiana, Nistor-Mitocaru Ionela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5238-5

Tipuri de joc specifice vârstei timpurii – Ghid metodologic, autor Alina Petrea

Activitate dominantă, fundamentală la vârsta prescolarității, jocul reprezintă o forță cu caracter propulsor în procesul dezvoltării copilului, permițandu-i acestuia să patrundă în realitatea pe care o cunoaște activ, sporindu-ți [...]

Ghid metodologic în didactica specialității „Creația și literatura”, coordonatori: Prof. Chelbea Alina, Prof. Craiu Claudiu, Prof. Țifrea Rodica, Prof. Naraevschi Mihaela, Prof. Vancea Alina

Lecturați gratuit Ghid metodologic în didactica specialității „Creația și literatura”, coordonatori: Prof. Chelbea Alina, Prof. Craiu Claudiu, Prof. Țifrea Rodica, Prof. Naraevschi Mihaela, Prof. Vancea Alina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4980-4

Metode și procedee pentru formarea la elevi a algoritmilor și însușirea conștientă a operațiilor. Ghid metodic, autor Gabriela Alina Oneț

Abordarea modernă a matematicii, care impune o învățare de tip inovator ce are, drept caracteristici esențiale, caracterul anticipativ și participativ, m-a determinat să folosesc în predarea-învățarea operațiilor în mulțimea numerelor naturale, metode și procedee cât mai moderne. Aceste metode au un caracter mobilizator, activizant, care fac ca învățarea să fie tot mai mult [...]

Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodologic în domeniul didacticii și specialității, autori Chelbea Alina Georgiana, Nan Daniela Loredana

Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblul de acţiuni și programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de realitățile complexe economice, politico-administrative și culturale ale unei [...]

Îndrumător didactic cu sugestii de planificare și tipuri de activități ce pot fi susținute pe tema „Insecte”, autori Prof. înv. preșcolar Botezatu Gabriela, Prof. înv. preșcolar Costache Roxana

În cadrul acestui ghid –îndrumător didactic pentru cadre didactice veți descoperi o colecție de activități distractive și captivante, potrivite pentru proiectul tematic despre insecte și mici viețuitoare, ce pot fi utilizate și în cadrul altor lecții despre anotimpul primăvara, putând fi integrate cu ușurință în scenarii didactice diverse. Activitățile propuse pot fi [...]

Ghid metodologic – Limba și literatura română. Tradițional și modern în predarea-învățarea-evaluarea basmului, autor Maria Magdalena Plopeanu

A şti să alegi cele mai eficiente metode pentru perfecţionarea procesului de predare-învăţare este permanenta provocare a oricărui profesor. În selectarea anumitor strategii, metode sau procedee este necesar să se ţină seama de particularităţile grupului de elevi, experienţa acestora de viaţa, maturizarea psihologică etc. Metodele pe care le-am prezentat în demersul nostru aparţin [...]

Ghid practic-aplicativ privind formarea deprinderilor de muncă independentă în ciclul primar, autor Antohe Gina

Acțiunea cadrului didactic de a preda, de a transmite cunoștințe trebuie să cedeze locul acțiunii elevului de a învăța. Învățătorul devine astfel organizatorul și îndrumătorul de instruire și educare prin efort propriu al elevului, iar acesta devine participant direct și activ la cunoașterea realității, la formarea propriei sale [...]

Promovarea lecturii. Website și aplicație mobilă pentru o bibliotecă online, autor Ariana-Andra Șerpar

Scopul acestei lucrări: încurajarea lecturii prin realizarea unei bibioteci online care livrează cărți la domiciliu. Tehnologiile folosite vor fi HTML, CSS și JavaScript, limbajele esențiale oricărui site. De asemenea, pentru construirea de funcționalități similare unui magazin online voi folosi PHP. Singurul framework care va fi utilizat în studiu de caz va fi Bootstrap 5, [...]

Profesorul – un facilitator de zâmbete. Ghid de exerciții pentru facilitatori educaționali, autori Luminița Cezarina Hardulea, Florentina Olaru, Daniela Chițescu, Mihaela Boșneaga

Stabilirea unui program de remediere cu un impact semnificativ în viaţa elevului din ciclul primar, elev care face parte din medii defavorizate, a fost o provocare pentru noi. Dar parteneriatul dintre părinți/ bunici/ tutore- cadre didactice este premisa reușitei în beneficiul elevului. Pentru cele patru ore [...]

Ghid metodologic privind aplicarea și implementarea curriculumului Limba și literatura română – gimnaziu și liceu, Coordonatori: Prof. Adriana Dumitru, Prof. Alina Chelbea

Prin oferirea de servicii de ajutor pentru lecții după orele de curs în cadrul Centrului Educational poate fi o modalitate excelentă de a se oferi suport suplimentar elevilor care doresc să consolideze cunoștințele și să obțină rezultate mai bune în școală.

       

Lecturați gratuit Ghid metodologic privind aplicarea și implementarea curriculumului [...]

Ghid metodic de proiectare a unei programe de opțional pentru învățământul primar, autor Mariana Mînjineanu-Dima

Recomand opționalul ce urmează elevilor de clasa I. Lectura, ca una dintre activitățile de bază ale elevului în școală, rămâne pentru toată viața un proces prin care adultul nu doar cunoaște lucruri importante pentru realizarea sa profesională, ci și receptează sisteme coerente de imagini, valori promovate în limbaj artistic. Contactul direct cu câteva texte [...]

Time for Tea. Ghid de bune practici. Ediție bilingvă – limba engleză / Good practice guide. Bilingual-English edition Proiect ecologic/Ecological project, Coordinatori: Prof. Raluca-Ionușa Leotescu – Prof. Ionuț Popescu

”Time for tea” cause in equal measure teenagers to think about their problems, about the problems of the society, to make decisions in fixing them and to have the courage, with a cup of tea, to discuss them with the decision factors. This promotes mutual respect and allows that the teens voice [...]

Educația ecologică în învățământul primar și preșcolar, coordonatori: Oana-Georgiana Zaharia, Ionela Nistor-Mitocaru

Ghid de bune practici în realizarea educației ecologice în învățământul primar și preșcolar

Lecturați gratuit Educația ecologică în învățământul primar și preșcolar, coordonatori: Oana-Georgiana Zaharia, Ionela Nistor-Mitocaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4700-8

Valențe formative ale poeziei în învățământul preșcolar, autor Luminița Turbatu

Lucrarea de față se adresează atât profesorilor din învățământul preșcolar, cât și părinților interesați, oferind informații despre modul în care poezia poate fi utilizată ca instrument de educare a limbajului și prezentând exemple concrete de activități care pot fi realizate la grupă. Astfel, cititorul are ocazia de a descoperi cum, prin utilizarea poeziei în [...]

Ghid metodologic. Rolul şi importanţa deciziei în cadrul sistemului de management şcolar, autor Iuliana Griga

Decizia managerială de deosebeşte de decizia personală pe care o adoptă fiecare dintre noi prin câteva elemente. Decizia managerială implică întotdeauna cel puţin două persoane managerul, cel care decide şi una sau mai multe persoane, executanţi sau cadre de conducere ce participă la aplicarea sau concretizarea deciziei. De aici o primă sursă de complexitate [...]

Winter Holidays in England and Romania – Lucrări în cadrul Simpozionului județean de comunicări științifice – îndrumător pentru cadrele didactice, ediția a II-a, Coordonatori: Prof. Preda Mirela Violeta, Prof. Înv. Primar Albu Violeta, Prof. Trăilă Cornelia

În contextul în care calitatea în educație se fundamentează pe pasiunea, pe implicarea și mai ales, pe profesionalismul cadrelor didactice alături de interesul elevilor pentru activitatea didactică în general, creșterea nivelului de conștientizare a importanței lucrului cu elevii pe teme de diversitate culturală, dobândește statutul de componentă operațională.
Astfel, acest ghid metodologic vine [...]

Vine, vine Moș Crăciun. Simpozion județean de comunicări științifice – îndrumător pentru cadrele didactice. Ediția a II-a, coordonatori: Prof. Carabașu Manuela, Prof. Înv. Primar Tunaru Ana-Maria

Prezentul ghid metodic vine în sprijinul cadrelor didactice și a comunităților locale în contextual societății actuale, puternic modernizată, informatizată și computerizată, unde fenomenul globalizării și al uniformizării lumii contemporane ne sufocă treptat, reînvierea și păstrarea obiceiurilor și tradițiilor populare moștenite de la străbunii noștri sunt o adevărată gură de oxigen, care ne ajută să [...]

Ghid metodic de predare a elementelor de matematică pentru elevii cu deficiență mintală din învățământul primar special, autor Andreia Georgiana Gherghescu

Lucrarea de faţă are ca scop punerea în evidenţă a unor aspecte ale predării matematicii în cadrul școlilor speciale. Această temă a fost aleasă deoarece sunt cadru didactic în școala specială și din dorinţa şi speranţa că îmbinarea strategiilor alternative de predare și de evaluare, în cadrul [...]

Ghid pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesionala pentru elevii cu CES în județul Mehedinți, autor Andreia Georgiana Gherghescu

Scopul evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării/ reorientării școlare și profesionale a copiilor, elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială.

Lecturați gratuit Ghid pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesionala pentru elevii cu CES în județul Mehedinți, [...]

Studiu privind importanța parteneriatului grădiniță-familie în vederea integrării copiilor în clasa pregătitoare, autor Liliana Radovici

Identificarea importanței parteneriatului familie-grădiniță în vederea integrării copiilor în clasa pregătitoare reprezintă obiectivul cercetării, iar grupul țintă este format dintr-un număr de 25 părinți care au copiii înscriși în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 20, Iași, la grupa mare.

Lecturați gratuit Studiu privind importanța parteneriatului grădiniță-familie în vederea [...]

Ghid de bune practici pentru aplicarea parteneriatului grădiniță-familie în educația timpurie, autor Liliana Radovici

Parteneriatul în educaţie reprezintă o activitate de colaborare şi interacţiune cu actorii sociali, relaţiile dintre aceştia, pot urma un traseu complex după coordonatele: şcoală-comunitate, comunitate-familie-copil şi comunitate-şcoală. În contextul vizat, şcoala-grădiniţa ar fi instituţia care implică, direcţionează şi ghidează, din punct de vedere educaţional, interrelaţia cu actorii sociali, iar comunitatea, cu marea sa diversitate [...]

Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodic în domeniul didacticii și specialității, coordonatori: Alina Georgiana Chelbea, Daniela Loredana Nan, Cristina Ștefania Chelbea, Alexandra Monica Stănescu

În ultimii ani, cadrele didactice din Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară au derulat numeroase proiecte şi parteneriate educaţionale locale, naţionale şi internaţionale. Experienţa noastră s-a materializat în organizarea a numeroase concursuri și simpozioane interjudeţene şi naţionale.
Dorim ca această experienţă benefică tuturor celor care sunt implicaţi în viaţa şcolară să [...]

“Vacanța ca un curcubeu!” – Ghid de bune practici 2021, Coordonatori: Prof. Moraru Ileana Corina, Prof. Grigore Maria, Prof. Cristescu Corina Florentina, Prof. Lupu Gabriela Ianina, Prof. Ciolac Simona

Lecturați gratuit “Vacanța ca un curcubeu!” – Ghid de bune practici 2021, Coordonatori: Prof. Moraru Ileana Corina – Inspector Educație Timpurie, Prof. Grigore Maria – Director, Prof. Cristescu Corina Florentina, Prof. Lupu Gabriela Ianina, Prof. Ciolac Simona

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN [...]

Exercițiile cu șiruri pe înțelesul tuturor. Ghid pentru învățători, părinți și elevi din învățământul primar, autor Radu Mihaela

Șirurile numerice sunt o metodă de a-i determina pe elevi să învețe strategii de matematică mentală. Ele oferă atât o resursă excelentă de exersare a gândirii logice dar și rațiunea și strategiile din spatele șirurilor.
Așadar, șirurile de numere îi ajută pe elevi să observe relațiile dintre faptele matematice și să exploreze strategiile de [...]

Ghid de resurse educaționale pentru învățarea asistată de tehnologie, autor Adriana Năstase

The purpose of this paper is to highlight the differences in use and interpretation of “please”, “thank you”, frankness, and politeness, and an inventory of expressive politeness1 would not bring meaningful information about social interaction in the 19th and 20thcentury. Starting from the utterance level with expressives, commissives, and impositives, we explore [...]

Ghid de dezvoltare a creativității școlarului mic, cu aplicație la disciplinele ariei curriculare Matematică și științele naturii, autor Constanța Vîrtosu

Încercarea noastră, fără a avea pretenția exhaustivității, are ca scop prezentarea modalităților de stimulare și dezvoltare a creativității și valorificarea unor strategii didactice activ-participative la disciplinele Matematică și Științe ale naturii, care pot contribui la dezvoltarea potențialului creativ al elevilor.

Ghid metodologic de dezvoltare a abilităților socio-emoționale în grădiniță, autori Anamaria Ciobotaru, Mariana Șerban

În lucrarea de față autoarele și-au propus să evidențieze faptul că activitățile desfășurate în grădinița de copii influențează socio-emoționalitatea, ca și capacitate asociativă care îi dă copilului abilitatea să conviețuiască în asociere permanentă cu ceilalți, să construiască relații pozitive și să mențină legături cu cei din jur, implicându-se cu plăcere în această antrenare și [...]

Ursuleții neastâmpărați. Auxiliar/îndrumător metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Lecturați gratuit Ursuleții neastâmpărați. Auxiliar/îndrumător metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4347-5

Povești la gura sobei. Ghid metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Prezenta lucrare își propune să demonstreze că limbajul îndeplineşte o funcţie deosebit de însemnată în procesul de cunoaştere al realitaţii: el dă posibilitatea omului să reflecte mijlocit şi generalizat realitatea, să treacă de la senzaţii, percepţii, reprezentări, la gândirea logică, abstractă care operează cu noţiuni, judecăţi şi raţionamente. Important de reţinut este faptul că [...]

SĂ CIRCULĂM CORECT! Educație rutieră-educație pentru viață. Auxiliar curricular, autori Inspector școlar de specialitate Vidreanu Gina, Prof. înv. primar Milea Elena, Prof. înv. primar Rusu Liliana

Lucrarea de față își propune să vină în ajutorul profesorilor care consideră că pot contribui la sporirea bagajului de cunoștințe ale elevilor privind circulația pe drumurile publice.
Prin intermediul textelor prezentate, adaptate vârstei școlarilor mici, prin intermediul programei propuse de autor pentru disciplina opțională „Să circulăm corect!”, prin [...]

SĂ CIRCULĂM CORECT! Educație rutieră-educație pentru viață. Ghid metodic, autori Inspector școlar de specialitate Vidreanu Gina, Prof. înv. primar Milea Elena, Prof. înv. primar Rusu Liliana

Problematica educaţiei rutiere abordate în cadrul activităţii opţionale ce pune accent pe învăţarea perceptivă (imagini, semne convenţionale), pe învăţarea verbală prin însuşirea unor termeni din vocabularul specific educaţiei rutiere şi utilizarea acestora în rezolvarea cerinţelor adresate, pe învăţarea conceptuală prin însuşirea unor tehnici de lucru adecvate situaţiilor date.

Rolul poveștilor în educarea elevilor. Ghid metodic de bune practici, Coordonatori: Diana-Manuela Oprea, Simona Damian

Prezentul ghid cuprinde lucrările literare și plastice, ale cadrelor didactice și ale elevilor, care s-au remarcat în cadrul Concursului județean – cu participare națională „CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR” cuprins în proiectul educațional ”ÎN LUMEA POVEȘTILOR”, ediția I, martie 2022. Proiectul este cuprins în CAENF 2021 – 2022, nr. 19630/314/ 26.11.2021.

Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodic în domeniul didacticii și specialității, coordonatori: Chelbea Alina Georgiana, Nan Daniela Loredana, Chelbea Cristina Ștefania, Stănescu Alexandra Monica

Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblul de acţiuni și programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de realitățile complexe economice, politico-administrative și culturale ale unei țări în context european. A asigura calitatea [...]

La grădiniță ne jucăm și multe învățăm! Ghid metodic, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav

Lecturați gratuit La grădiniță ne jucăm și multe învățăm! Ghid metodic, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4266-9

Vreau să cresc sănătos! Ghid metodic, autori Dana Voinea, Denisa-Elena

Lecturați gratuit Vreau să cresc sănătos! Ghid metodic, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4265-2

Ghid de bune practici pentru admiterea la liceu filiera vocațională, profilul artistic, specializarea Arte plastice, autori Adina Maria Gruia, Delia Mihaela Badea, Adriana Elena Vâlcea

Vă îndrumăm şi vă întâmpinăm cu un ghid pentru admiterea voastră la liceu, filiera vocațională, profilul artistic, specializarea arte plastice, un ghid variat şi structurat în actualul context social, cu posibilități multiple pentru a vă regăsi orizontul şi pentru a deveni oameni valoroşi, educaţi, cu o mentalitate care să vă facă cinste indiferent încotro [...]

Tipuri de jocuri didactice folosite la educaţie civică în clasele a III-a şi a IV-a, autor Livia Corina Rânceanu

Lecturați gratuit Tipuri de jocuri didactice folosite la educaţie civică în clasele a III-a şi a IV-a, autor Livia Corina Rânceanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3685-9

GHID METODOLOGIC – Limba și literatura română. Repere în predarea unității de învățare: curente culturale / literare – orientări avangardiste. Clasa a XII-a, autor Rodica Alina Irimescu

Lucrarea de faţă îşi propune o abordare metodico-ştiinţifică a ideii de frondă în literatura română, având cu precădere intenţia de a oglindi termenul de frondă în manifestările sale din perioada interbelică.
Considerăm că pentru a trata o asemenea perioadă atât de complexă, de eterogenă, trebuie să folosim metode la fel de diferite şi [...]

Ghid de pregătire pentru examenul de titularizare și definitivat în învățământ. Disciplina: Religie ortodoxă, autori Prof. Carolina Chiriac, Pr. Ionuț Chiriac

Lucrarea noastră este realizată pe baza programelor examenului de definitivat și a concursului de titularizare, organizat la nivel național pentru profesorii de Religie Ortodoxă din învățământul preuniversitar.
De asemenea, lucrarea cuprinde tematica la disciplinele de specialitate (în proporție de 98%), tratate în mod sistematic, urmând ca într-o ediție următoare, să adăugăm și partea a doua, [...]

Îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului elevilor prin lecțiile de limbă și literatură română (clasele III-IV), autor Alexandra Murgu

Dezvoltarea limbajului şi a comunicării vizează capacitatea copilului de a asculta, a înţelege, vorbi şi comunica eficient, indiferent de vârsta acestuia, de a se exprima corect gramatical şi de a-şi dezvolta vocabularul. Acest lucru se realizează în grădiniţă, în mod gradat, de la grupa mică, la grupa mijlocie şi cea mare şi se continuă [...]

Toamnă ruginie – Ghid metodic de bune practici, coordonatori Diana-Manuela Oprea, Simona Damian

Prezentul ghid cuprinde lucrările literare și plastice ale cadrelor didactice și ale elevilor care s-au remarcat în cadrul Concursului județean – cu participare regională – „TOAMNĂ RUGINIE”, cuprins în proiectul educațional ”CARAVANA PRIETENIEI”, ediția a IV-a, octombrie-noiembrie 2019.
Proiectul este cuprins în Calendarul Județean al concursurilor și proiectelor Educative – Nr. 414 / 17.01.2020, poziția [...]

Specificul comunicării orale în învățământul primar. Ghid metodologic, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica

Experienţa activităţii didactice a confirmat că dezvoltarea vorbirii, a limbajului în special, are loc sub influenţa educaţiei. Acest lucru se realizează cu optimă eficienţă în cadrul întregului program din şcoală, în procesul relaţiei copil – copil, copil – învăţătoare, pe baza experienţei cognitive căpătate. Sub influenţa cerinţelor crescânde ale comunicării, pe parcursul anilor de [...]

Pentru copilul meu: alternativa educațională Step by Step – în sprijinul profesorilor și al părinților – Ghid metodologic. Rolul alternativei Step by Step în dezvoltarea armonioasă a copilului, autor Alexandra Murgu, Maria Alice Chirac

Am realizat acest ghid, pe de o parte, din dorința de a veni în sprijinul cadrelor didactice care doresc să predea în alternativa Step by Step și de a oferi câteva repere ale acestui model educațional, pe de altă parte, de a informa părinții că predarea la nivelul învățământului primar în sistemul [...]

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a XI-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a XI-a și [...]

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a IX-a și [...]

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a X-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a X-a și [...]

Ghid metodologic Limba și literatura română. Metode interactive de predare-învățare-evaluare, autor Prof. Gabriela Popa

Această lucrare își propune să aducă ceva util pentru cei care se află la început de drum, lipsiți de cunoștinte practice sau experiență la catedră. Având în vedere că Limba și literatura română este una dintre disciplinele de bază ale curriculumului, trebuie să tindem spre a deveni cei mai buni. Iar pentru aceasta este [...]