Domenii | Autori

Arhiva

Modalități de stimulare a creativității copiilor, autor Grosu Glicherea Niculina

Creativitatea preşcolarului este o creativitate expresivă (manifestată în mimică, pantomi-mică, desen, joc), dar uneori şi una procesuală (manifestată în activităţile de repovestire, povestire creată, activităţi matematice). Centrarea procesului de învăţământ pe învăţarea creativă, şi în general oferirea unui mediu educaţional favorabil, dezvoltă potenţialul creativ pentru a-l transforma, cu timpul, în creativitate inovativă, inventivă.

Importanța autoeficienţei percepute și al suportului social asupra rezultatelor şcolare, autor Grosu Glicherea Niculina

Autoeficienţa crescută poate îmbunătăţi performanţa. De asemenea, climatul psihosocial al clasei de elevi constituie un puternic factor de mobilizare sau demobilizare a elevilor. Dacă are o tonalitate pozitivă poate fi un factor de întărire a coeziunii şi productivităţii individuale şi/sau grupale în urmărirea unor scopuri, însă dacă are o tonalitate negativă poate constitui o [...]