Domenii | Autori

Arhiva

Studiu monografic: I. L. Caragiale – viața, activitatea și critica literară, autor Maria Raluca Robu

I.L. Caragiale s-a născut în zorii zilei de 30 ianuarie 1852 (în certificatul de naștere, este trecut 1 februarie 1852), în satul Haimanale (care astăzi îi poartă numele), un sat din apropierea Ploieștiului, județul Prahova, astăzi, județul Dâmbovița, fiind primul [...]

Monografia catedrei de limbi moderne Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea, 1970-2020, autor Elena Corbeanu

Monografia Catedrei de Limbi Străine a Colegiului Național Mircea cel Bătrân în perioada 1970-2020 este o lucrare care a fost elaborată în anul când am fost responsabila acestei catedre. Culegerea informațiilor a fost dificilă, dar munca aceasta pe teren, legătura [...]

Parcul Natural Porţile de Fier. Schiță monografică, autor Andreia Georgiana Gherghescu

Parcul Natural Porţile de Fier este o arie protejată înfiinţată prin Legea nr. 5/ 2000, privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a III a – Zone Protejate, ca un teritoriu în care remarcabila frumuseţe a peisajelor şi diversitatea biologică pot fi valorificate [...]

GEOPARCUL PLATOUL MEHEDINȚI – Schiță monografică, autor Andreia Georgiana Gherghescu

Geoparcul Platoul Mehedinţi este o arie naturală protejată cu un teritoriu în care remarcabila frumuseţe a peisajelor şi diversitatea biologică pot fi valorificate în condiţiile păstrării tradiţiilor, iar îmbunatăţirea calităţii vieţii comunităţilor să fie rezultatul unor activităţi economice ale locuitorilor, desfăşurate în armonie cu natura.

Lecturați gratuit GEOPARCUL PLATOUL MEHEDINȚI – Schiță [...]

Adamclisi. Monografie, autor prof. Vasilica Vlad

Un loc în care istoria a lăsat urme care pot fi văzute şi astăzi este Adamclisi, nume cunoscut nu numai de locuitorii acestui colţ de ţară, ci de majoritatea românilor.
Am optat pentru această lucrare din dorinţa cunoaşterii mai aprofundate a comunei în care am ajuns deseori cu prilejul excursiilor organizate cu elevii mei.

Boian, Judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma

Motto-ul din Mihail Sadoveanu pus în fruntea acestei cӑrţi spune totul despre starea de spirit care l-a cӑlӑuzit pe autor pe parcursul redactӑrii lucrӑrii. Sunt convins cӑ la fel vor simţi şi cei care o vor citi, fii ai satului, şi vor [...]

Scurtă monografie a orașului Pitești, autor prof. Loredana Elena Diaconescu

Urme ale existenței omului în această arie datează din paleolitic, aici găsindu-se urme ale culturii de prund, distinctivă pentru activitatea umană din paleoliticul inferior în Europa. Mai târziu, unele descoperiri arheologice au confirmat ipoteza conform căreia, în Antichitate, tribul condus de Dromihaetes (sec. IV-III î.Hr.) și-a avut rădăcinile în această zonă, tribul fiind identificat [...]

Istoricul școlilor Berești – Tazlău, Tescani și Enăchești, autor Florina Codreanu

A încerca să urmărești firul întemeierii școlii în spațiul natal, pe Valea Râului Tazlău, este un demers care dorește să vină în ajutorul semenilor care își pun întrebările firești privind propriile rădăcini, privind vizionarii și personalitățile care, în vremuri apuse, au desfășurat acțiuni memorabile pentru comunitate, acțiuni care au devenit un punct de plecare [...]

Relații româno-italiene (1878-1914), autor Anamaria Filip

Relațiile româno-italiene reprezintă în contextul actual, mai mult ca niciodată, un subiect de actualitate. Este un subiect asupra cărora istoricii nu au insistat foarte mult de-a lungul timpului, dar care, în perioada actuală, stârnește mult interes.
Legături mai profunde ale românilor cu italienii apar în momentul în care se afirmă conștiința națională a românilor și [...]

Monografia orașului Motru, autor Anamaria Filip

Studiul monografic al unei localități presupune o analiză a componentelor de bază ale așezării respective: repere geografice, evoluție istorică, populație, instituții, dezvoltare economică, viață cotidiană. Municipiul Motru este una din cele mai tinere așezări ale țării, fiind înființat în 1966, însă, în această lucrare nu mi-am propus să mă refer strict la perioada de [...]

Aspecte de magie populară în localitatea Vlădeşti. Descântecele – ca manifestare arhaicizată a satului gălăţean, autor Mirela Băican

Descântecul începe să nu mai fie un fenomen viu în perpetuă schimbare, ci o relicvă a trecutului, supravieţuiri dintr-o civilizaţie moartă închisă într-una vie.
În studiul de faţă am ales spre interpretare 3 variante ale unui descântec de deochi cules din satul Vlădeşti, judeţul Galaţi. Informatori: 3 femei, cu vârste cuprinse între 73-86 de ani.

Riturile de ȋnmormântare ȋn judeţul Vrancea, comuna Gologanu, autor Mirela Băican

Informaţiile folosite ȋn aceastǎ lucrare, despre riturile de ȋnmormântare, sunt rǎspunsurile doamnei Negoiţǎ Anica, nǎscutǎ pe 24 iunie 1930, care locuieşte ȋn comuna Gologanu. Urmǎrind acest studiu de caz, vom observa atât unele asemǎnari, cât şi unele deosebiri ce apar ȋn ritul ȋnmormântǎrii ȋn diferite zone ale ţǎrii.

Lecturați gratuit [...]

Monografia comunei Valea Lungă, autor Ana-Maria Grama

Întocmirea monografiei comunei Valea-Lungă este un omagiu adus strămoșilor noștri, care au contribuit din plin la evoluția și dezvoltarea așezării. De asemenea, aspectul de astăzi, plăcut și pitoresc al comunei, m-a impulsionat să cercetez și să descopăr istoria ei.
Dacă ajungi vreodată să treci prin comună merită să te oprești o clipă [...]

Comuna Cuca, județul Galați. Monografie, autor Andreea Tudor

Vom începe această monografie prin a așeza pe aceste foi tainele necunoscute ale culturii populare, descrierea dar și povestea unui sat numit Cuca.
Vom face acest lucru încercând să evocăm acel mod de povestire în care praful anilor trecuți nu își găsește locul pe acele vorbe, vorbele bătrânilor ce istorisesc legenda acestui [...]

Orașul Roznov – monografie, autor Ana-Simona Ilie

Am scris această carte pentru vlăstarele de astăzi şi pentru cele de mâine, pentru adultul care a uitat să se dezrobească din rutina zilnică, pentru cei care trebuie să-şi amintească de bunul Dumnezeu, care le este mereu aproape, pentru adultul care trebuie să se bucure de binecuvântările naturii care îl înconjoară şi din care [...]

Județul Neamț. Orașul Roznov – Aspecte geografice, economice, sociale, autor Ana-Simona Ilie

Parcurgând treaptă după treaptă, pe calea cunoaşterii neamului meu moldovenesc, am redescoperit sentimentul apartenenţei la o mare familie, aceea a roznovenilor cinstiţi, voioşi, cu poftă şi drag de viaţă, spirituali şi amabili, ingenioşi şi optimişti, cu respect pentru valorile adevărate ale vieţii şi pentru rădăcinile puternice pe care le- au moştenit de la [...]

Monografia Satului Sâg, autori Pr. Flavius-Ioan Lazăr, Prof. Loredana Lazăr

Fără a avea pretenţia de a fi spus tot ceea ce era de spus despre satul Sâg, această lucrare se vrea a fi o lectură plăcută şi interesantă despre trecut şi prezent. Colecţia de date despre sat, adunate din manuscrise, arhive, documente, cărţi şi pe cale orală de la bătrânii din sat, este menită [...]

Monografia geografică a comunei Roșiori, județul Brăila, autor Georgeta Soare

Aflată în partea centrală a interfluviului Ialomiţa-Călmăţui, teritoriul comunei prezintă caracteristici asemănătoare cu subdiviziunea Câmpiei Române din care face parte, respectiv Câmpia Bărăganului Central, mai ales din punct de vedere al elementelor fizico-geografice.
Bărăganul lui Alexandru Odobescu şi Panait Istrati a devenit o amintire. Astăzi, vânturile violente nu mai mătură ciulinii, ducându-i dintr-o parte în [...]

Monografia Bisericii cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”, autor Raluca Cristina Ropotoae

Prima biserică a fost construită în satul Audia la a doua jumătate al secolului al 18-lea.
A fost renovată în întregime în anul 1829 de către preoții Vasile Bătrânul zis Prundeanu și Neculai Sachelarie.
A fost construită din bârne de brad fasonate în fabrică. În bârne au fost bătute pene de stejar sau fag și aplicate [...]

Monografia Parohiei Ortodoxe Sâg, autor Loredana Filip

Lucrarea de faţă cuprinde data istorice despre satul Sâg, de la atestarea documentară şi până
la frumoasele lucrări făcute cu sprijinul şi mai ales în folosul comunităţii. Primul capitol cuprinde prevederi din legislaţia bisericească în ceea ce priveşte statutul şi îndatoririle preotului paroh şi în ceea ce priveşte parohia. Al doilea capitol este începe [...]

File de monografie: Școala Corlăteni -125 ani, autor Maria Ostafe

La sărbătorirea a 125 de ani a învățământului, acest lăcaș de cultură, Școala cu clasele I-VIII – Corlăteni, trăiește momente de satisfacție determinate de mândria că are ce raporta promoțiilor ce l-au iubit, dându-i viață și glorie, dar și de încredere în împlinirile ce le vor urma.

Lucrarea este dedicată numeroaselor promoții de elevi [...]

Comuna Buceș. File de monografie, autor Petric Călin Dorin

Pentru a valorifica cu maximum de eficienţă elementele de istorie locală sunt necesare pe lângă pasiune, o pregătire minuţioasă de specialitate şi o măiestrie pedagogică în măsură să concretizeze valenţele formative ale istoriei, în general, şi ale istoriei locale în special.

Elementele de istorie locală sunt un auxiliar oricând la îndemână şi în măsură [...]

Călător în Zarandul de munte, autor Petric Călin Dorin

Accepţiunea dată în contextul dat Zarandului de munte se referă la comunele Buceş şi Blăjeni de astăzi. Este vorba despre două unităţi administrativ-teritoriale situate în extremitatea nordică a judeţului Hunedoara, pe cursul superior al Crişului Alb. Din punct de vedere geografic şi istoric, aceste plaiuri [...]

Şcoala Boian, judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma

Lucrarea este dedicată tuturor celor care au trecut prin Şcoala Boian, elevi şi dascăli, într-un cuvânt,celor care, an de an, de toamna până vara, zi de zi, şi-au lăsat o parte din ei aici, de la copilul de clasa întâi, care păşea cu sfială şi teamă în sala de clasă, până la cel absolvent, plin de sine şi încrezător în forţele proprii; de la dascălul localnic, bucuros că poate să ajute la ridicarea spirituală a celor din rândul cărora a răsărit, până la cel venit din altă parte, dedicat profesiei sale.

Rândurile de faţă sunt apoi un semn al recunoştinţei pentru dăruirea şi profesionalismul sutelor de dascăli, învăţători şi profesori, care au poposit în şcoală,.dedicându-se meseriei cu devotament. Conştient că asupra sa stau îndreptaţi ochii întregii suflări a satului, dascălul a căutat întotdeauna să fie un model, reflectat în felul cum mulţi dintre oameni îşi amintesc figura „Domnului Trandafir”, învăţătorul din clasa întâi sau profesorul şi dirigintele de mai târziu.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Şcoala Boian, judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma.

ISBN 978-606-577-049-2

Săcelul turistic- ghid al tradiţiilor şi meseriilor tradiţionale, obiceiurilor, de istorie şi geografie locală – de Înv. Peter Maria

S-au împlinit 550 de ani de la atestarea documentară a Săcelului, de istorie scrisă şi nescrisă a localităţii, de când localitatea – urmându-şi drumul prin negura vecurilor – şi-a croit drum în mileniul trei odată cu Maramureşul şi ţara, trecând prin încercări şi biruinţe, prin succese şi eşecuri – muncind şi luptând pentru un loc pe firmamentul judeţului şi ţării…

Meşterii săceleni sunt vestiţi prin preocupările lor. Ei s-au impus, de multă vreme, ca talentaţi creatori în arta populară. Aşa numiţii „butinari”, lucrători în lemn, tăietori, corhănari, sculptori, şi-au manifestat permanent năzuinţa spre dăruirea de frumos, durând locuinţe, mori, pive, obiecte de uz casnic (linguri, cofe, berbinţe, furci, greble de lemn, etc.), şi alte acareturi care le-au dus faima departe.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a Monografiei “Săcelul turistic- ghid al tradiţiilor şi meseriilor tradiţionale, obiceiurilor, de istorie şi geografie locală” – autor Înv. Peter Maria

ISBN 978-606-8129-71-6

Colinde şi obiceiuri de iarnă în folclorul Săcelean – autor Înv. Peter Maria

Copii, tinerii şi adulţii colindă cu ocazia sărbătorilor de iarnă, întru dezmorţirea sufletului şi a cugetului. Colindul este în primul rând o istorie orală a tradiţiilor creştine şi laice ale unei comunităţi: românii şi românismul le adoră !!!

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a culegerii de colinde “Colinde şi obiceiuri de iarnă în folclorul Săcelean” – autor Înv. Peter Maria

ISBN 978-606-8129-72-3