Domenii | Autori

Arhiva

Monografia geografică a comunei Roșiori, județul Brăila, autor Georgeta Soare

Aflată în partea centrală a interfluviului Ialomiţa-Călmăţui, teritoriul comunei prezintă caracteristici asemănătoare cu subdiviziunea Câmpiei Române din care face parte, respectiv Câmpia Bărăganului Central, mai ales din punct de vedere al elementelor fizico-geografice.
Bărăganul lui Alexandru Odobescu şi Panait Istrati a devenit o amintire. Astăzi, vânturile violente nu mai mătură ciulinii, ducându-i dintr-o parte în alta, bordeiele săpate în pământ au dispărut, iar drumurile prăfoase de transhumanţa turmelor de oi bârsane s-au şters, rămânând doar “au fost odată…”.
În elaborarea acestei lucrări am plecat de la punctul de vedere modern, conform căruia obiectul de studiu al geografiei îl constituie mediul geografic, privit ca o unitate sistematică, ca
o unitate de diversităţi, ca o entitate de fenomene şi fapte fizico-geografice şi umano-economice care se condiţionează şi se influenţează reciproc, reflectându-se în peisajul specific – peisajul agrar din Bărăgan.
Acest studiu monografic m-a determinat să subliniez importanţa condiţiilor fizicogeografice în toate activităţile economice.

Lecturați gratuit Monografia geografică a comunei Roșiori, județul Brăila, autor Georgeta Soare

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0995-2

You must be logged in to post a comment.