Domenii | Autori

Arhiva

Monografia Parohiei Ortodoxe Sâg, autor Loredana Filip

Lucrarea de faţă cuprinde data istorice despre satul Sâg, de la atestarea documentară şi până
la frumoasele lucrări făcute cu sprijinul şi mai ales în folosul comunităţii. Primul capitol cuprinde prevederi din legislaţia bisericească în ceea ce priveşte statutul şi îndatoririle preotului paroh şi în ceea ce priveşte parohia. Al doilea capitol este începe cu etimologia cuvântului Sâg, apoi continuă cu o ilustrare istorico-geografică a satului, punând accentul pe viaţa bisericească. Am înregistrat date despre preoţii care au mai slujit în localitate, cu însemnări ale lor pe cărţi vechi de cult şi mărturii ale credincioşilor despre ei, apoi date despre arhiva şi biblioteca parohială. Ultimul capitol este, după opinia mea, o importantă pagină de istorie. Cronica ilustrată a
Parohiei Ortodoxe Sâg 2015 a fost un prilej de a vizita toţi credincioşii mei la domiciliu, de a le
asculta problemele, de a le acorda importanţa cuvenită. Pozele de familie, datele lor şi ale copiilor lor vor rămâne înregistrate în această cronică, reprezentând dovada incontestabilă a
legăturii cu locurile natale ale tuturor celor ce s-au stabilit în alte localităţi. În final am anexat la prezenta lucrare hărţi vechi şi noi ale localităţii, cărţi din arhiva bisericească cu importante înscrisuri ale preoţilor înainte slujitori.

Lecturați gratuit Monografia Parohiei Ortodoxe Sâg, autor Loredana Filip.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0384-4

You must be logged in to post a comment.