Domenii | Autori

Arhiva

Boian, Judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma


Motto-ul din Mihail Sadoveanu pus în fruntea acestei cӑrţi spune totul despre starea de spirit care l-a cӑlӑuzit pe autor pe parcursul redactӑrii lucrӑrii. Sunt convins cӑ la fel vor simţi şi cei care o vor citi, fii ai satului, şi vor spune, la fel ca Tudor Şoimaru, „acesta este satul meu”. De aceea cartea se adreseazӑ, înainte de toate, celor care au o legӑturӑ nativӑ cu satul Boian. Numele de persoane şi de locuri creeazӑ puntea de legӑturӑ dintre cititor şi înaintaşii sӑi. Întoarcerea în timp devine astfel posibilӑ. Citind cartea, avem posibilitatea de a ne regӑsi în iobagul sau jelerul de acum 250 de ani, oameni cu o viaţӑ chinuitӑ, plinӑ de necazuri şi neajunsuri, asudând în fiecare zi a sӑptӑmânii pentru a agonisi puţinul cu care sӑ-şi întreţinӑ familia. Îi vedem cu ochii minţii în hainele lor româneşti, trudind cât e ziua de lungӑ pe un teren care nu era al lor, le vedem cӑsuţele de pӑmânt, acoperite cu paie sau trestie în care se înghesuia toatӑ familia la ceasuri de noapte, pentru a-şi odihni trupul obosit. Îi vedem în urma plugului sau a carului mânându-şi vitele, singurul lor sprijin în viaţӑ. Iar în zilele de sӑrbӑtoare, atâtea cât le ingӑduiau domnii pӑmânteni, îi vedem adunaţi în bisericuţa din deal sau în cea din cimitir, rugându-se şi mulţumind Domnului pentru toate câte le-a dat.

Lecturați gratuit Boian, Judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4245-4

You must be logged in to post a comment.