Domenii | Autori

Arhiva

Monografia Bisericii cu hramul "Sfinţii Apostoli Petru și Pavel", autor Raluca Cristina Ropotoae

Prima biserică a fost construită în satul Audia la a doua jumătate al secolului al 18-lea.
A fost renovată în întregime în anul 1829 de către preoții Vasile Bătrânul zis Prundeanu și Neculai Sachelarie.
A fost construită din bârne de brad fasonate în fabrică. În bârne au fost bătute pene de stejar sau fag și aplicate tencuieli cu var și nisip. O altă reparație radicală i s-a făcut în anul 1877.
Biserica a fost pictată prin analogie de zugravul Ioan din satul Răpciune comuna Ceahlău, județul Neamț. Cunoscut zugrav din decursul secolului al 19-lea ,zugravul Ioan era ardelean de origine. Biserica veche a fost construită în stilul bisericilor ardelene în forma treflată având în partea de miazăzi un pridvor susținut de coloane. Deasupra pridvorului a avut un mic turnuleț ce servea și de clopotniță. A fost acoperită cu șindrilă având o pantă de scurgere foarte mare. Din vechile obiecte de la biserica veche se mai păstrează câteva străni simple din lemn de tei ,brad ce sunt așezate în sfântul altar al bisericii satului .Se mai păstrează din biserica veche câteva icoane cu: Domnul Hristos, Maica Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Vasile cel Mare, o strană cu icoana Maicii Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul. Nu este înscrisă data când au fost zugrăvite icoanele și nici autorul lor. Până în anul 1864 culturalizarea sătenilor și fiilor lor din satul Audia se făcea în pridvorul bisericii de către preoții Vasile Bătrânul zis Prundeanu și preotul Simion Nicolae Sachelarie, preotul Teodor Onu.
Astăzi această biserică nu mai există, ea fiind desfăcută în anul 1946, după ce fusese complet ruinată de un obuz căzut în timpul războiului. Pe locul unde a fost Sfânta Masă a bisericii vechi preotul Aurel Vlad împreună cu zidarul Sava Dumitru au ridicat un soclu de piatră legat cu ciment și nisip deasupra căruia s-a așezat un mic baldachin din lemn. Pe patru stâlpi așezați pe soclu de stejar, la mijlocul cadrului de stejar, s-a așezat o cruce cu o candelă.
Pe locul bisericii vechi exisă straturi cu flori spre a se păstra în curățenie acest teren.

Lecturați gratuit Monografia Bisericii cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”, autor Raluca Cristina Ropotoae

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0647-0

You must be logged in to post a comment.